41/1917

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1917.

Suomen Senaatin päätös rajahintain tiedoksisaattamisesta ja noudattamisesta.

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain nojalla, on Senaatti päättänyt vahvistaa seuraavat määräykset rajahintain tiedoksisaattamisesta ja noudattamisesta.

1 §.

Senaatin vahvistamat rajahinnat julkaistaan Suomen Virallisissa lehdissä ja ovat voimassa siitä päivästä lukien, jona ilmoitus on täten julkaistu.

Kunkin läänin kuvernöörin tulee sitäpaitsi julkaista rajahintataulukoita, joita on lähetettävä kaikille kruunun viranomaisille ja elintarvelautakunnille, sekä maksusta pidettävä yleisön saatavissa.

2 §.

Jokaisessa myymälässä, missä harjoitetaan elintarpeiden tai muiden sellaisten tavarain kauppaa, joille rajahinnat on määrätty, pitää olla näkyvälle paikalle esillepantuna näiden tavarain voimassaolevat rajahinnat.

3 §.

Kaikkia niitä myymälässä kulloinkin olevia tavaroita, joille rajahinnat on määrätty, pitää myydä säädetyistä rajahinnoista kaikille osta- jille. Väitteet siitä, että toinen henkilö on aikaisemmin tavaran tilannut tai ostanut ja vain toistaiseksi jättänyt ne säilytettäviksi, eivät saa olla esteenä tavaran myymiselle.

4 §.

Elintarvelautakuntain asia on valvoa, että 2 ja 3 §:n määräyksiä noudatetaan.

5 §.

Joka menettelee vastoin 2 ja 3 §:n määräyksiä, rangaistaan eräänlaisen omaisuuden käytöstä sadan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain 15 §:n nojalla.

6 §.

Tämä päätös käy heti noudatettavaksi ja on voimassa toistaiseksi, ei kuitenkaan kauvemmin kuin 1 päivään toukokuuta 1918.

Helsingissä, 14 päivänä kesäkuuta 1917.

Kamaritoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Wäinö Wuolijoki. Väinö Ahla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.