39/1917

Annettu Helsingissä, kesäkuun 19 päivänä 1917.

Suomen Senaatin päätös, jolla „Privatbanken i Helsingfors, aktiebolag" nimisen osakeyhtiön sääntöjen 2 §, 4 §:n 1 momentti, 7 ja 13 §, 17 §:n 9 momentti ja 18 §:n 2 momentti vahvistetaan muutettuina toisin kuuluviksi.

Suomen Senaatille kuuluvan vallan nojalla on Suomen Senaatti nähnyt hyväksi vahvistaa seuraavat muutokset »Privatbanken i Helsingfors, aktiebolag » nimiselle yhtiölle 28 p:nä tammikuuta 1896, 23 p:nä maaliskuuta 1898, 27 p:nä maaliskuuta 1907 ja 30 p:nä huhtikuuta 1912 vahvistettuihin sääntöihin, nimittäin:

2 §.

»Yhtiön osakepääoma on 10,000,000 markkaa, jaettuna 100,000 osakkeeseen, joista kukin on 100 markan suuruinen.

Tätä osakepääomaa on 8,000,000 markkaa täysin maksettu ja loput 2,000,000 markkaa on kokonaan maksettava ennen 1917 vuoden loppua.

Yhtiökokouksen päätöksen nojalla voidaan osakepääomaa lisätä kolmeenkymmeneen miljoonaan (30,000,000) markkaan, ja pitää sellainen osakepääoman lisäys olla suoritettu viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin sitä koskeva päätös tehtiin.

Enempään osakepääoman lisäämiseen vaaditaan sääntöjen muuttamista 12 §:n määräyksen mukaisesti.» 4 §:n 1 momentti.

»Kun osakeraha on maksettu, antaa yhtiön hallintoneuvosto osakekirjat, jotka asetetaan nimitetylle henkilölle sekä yhden, viiden, kymmenen tai viidenkymmenen osakkeen määräisiksi.

Osakekirjat, joihin on pantava yhtiön nimitys, ovat kahden hallintoneuvoston jäsenen allekirjoitettavat sekä varustettavat järjestysnumerolla ja päiväyksellä, jota paitsi niihin on liitettävä osinkokuponkeja ja talonki.»

7 §.

»Varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain Helsingin kaupungissa ennen maaliskuun loppua sinä aikana, jonka yhtiön hallintoneuvosto määrää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat seuraavat asiat käsiteltävät:

1) johtokunnan kertomus yhtiön toiminnasta ja tilintarkastajain siitä antama lausunto;

2) vastuunpäästö yhtiön hoidosta lähimmältä edelliseltä vuodelta;

3) vuosivoiton jako;

4) muut asiat, joihin mainitut kertomukset antavat aihetta;

5) jäsenten valitseminen hallintoneuvostoon;

6) tilintarkastajain ja heidän varamiestensä valitseminen.

Jos muita asioita kuin nämä mainitut tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, ovat ne kokousta koskevassa kuulutuksessa ilmoitettavat.

Jos osakas tahtoo tehdä muistutuksia tahi ehdotuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee hänen viimeistäänkin tammikuun 10 p:nä sinä vuonna, jolloin yhtiökokous pidetään, jättää ne kirjallisesti esitettyinä hallitukselle, jonka on sekä mainittava ne yhtiökokousta koskevassa kuulutuksessa että myös annettava niistä lausunto yhtiökokoukselle.»

13 §.

»Yhtiön toiminnan yleinen johto ja silmälläpito on hallintoneuvoston asia, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan ensi kerran perustavassa ja sittemmin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa yhtiön perustamisvuotta seuraavan vuoden lopussa kaksi ja kumpanakin sen jälkeisenä vuonna niinikään kaksi arvan mukaan. Sittemmin eroaa vuosittain ne kaksi jäsentä, jotka kauvimman aikaa ilman uutta vaalia ovat olleet jäseninä hallintoneuvostossa.

Eroava jäsen voidaan valita uudestaan.» 17 § 9 mom.

»9:ksi) vähintään kerran kuukaudessa muutamilla siihen valituilla jäsenillään, yhden johtajista ollessa läsnä, tarkastuttaa ja luetteloittaa pankin kassa sekä vähintään kaksi kertaa vuodessa sen arvopaperit, vekseli varasto, kirjat, hypoteekit, tililaskut ja muut asiakirjat sekä katsoa että kaikkiin toimenpiteisiin, mitkä saattavat olla tarpeellisia petoksen tahi kavaltamisen sekä muiden tappioiden ehkäisemiseksi, ajoissa ryhdytään; ja» 18 § 2 mom.

»Johtokunnassa on toimitusjohtaja ja niin monta muuta johtajaa, kuin hallintoneuvosto katsoo tarpeelliseksi ottaa.»

Helsingissä 19 p:nä kesäkuuta 1917.

Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori Väinö Tanner. Reguel Lundqvist.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.