29/1917

Annettu Pietarissa, 16/29 päivänä, toukokuuta 1917.

Asetus denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista ja myynnistä.

Väliaikainen Hallitus on Suomen Ministeri Valtiosihteerin esittelyssä toukokuun 16/29 päivänä 1917 Pietarissa vahvistanut seuraavan asetuksen: Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään seuraavaa:

1 §.

Denaturoitujen alkoholipitoisten aineitten valmistusta harjoitettakoon ainoastaan Keisarillisen Senaatin myöntämällä luvalla ja määräämillä ehdoilla.

Alkoholia eri tarkoituksiin denaturoitaessa noudatettakoon, mitä siitä 0n erikseen säädetty.

2 §.

Denaturoitua alkoholipitoista ainetta saa maahan tuoda ainoastaan se, jolla on oikeus denaturoimattoman alkoholipitoisen aineen maahantuontiin.

3 §.

Denaturoituja alkoholipitoisia aineita myyköön se, jolla on oikeus alkoholin valmistukseen sekä alkoholipitoisten aineiden maahantuontiin, ainoastaan Keisarillisen Senaatin määräämissä erissä.

4 §.

Teknilliset laitokset ovat oikeutetut myymään denaturoituja alkoholipitoisia valmisteitaan ainoastaan 5 §:ssä mainituille jälleenmyyjille sekä niille, joilla on lupa myydä 6 §:ssä mainittuja lääkkeitä.

5 §.

Tarkoituksenmukaisesti denaturoidusta alkoholista valmistettua hammas-, hius-, iho- ja hajuvettä samoin kuin poltto-, valaistus- ja puhdistusaineeksi denaturoitua alkoholia sekä lakka vernissaa ja pulituuria saa myydä sellaisista apteekeista, rohdoskaupoista ja muista avoimista myymälöistä, joilla on siihen kunnan lupa.

6 §.

Ulkonaisesti käytettävien, denaturoidusta alkoholista valmistettujen lääkkeiden myyntiin nähden noudatettakoon mitä lääkintöasetukset määräävät.

7 §.

Edellä 5 §:ssä mainitun luvan antaa asianomaisten hakemuksesta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin- tahi kunnanvaltuusto taikka, missä näitä ei ole, raastuvan- tahi kuntakokous.

8 §.

Älköön 5 §:ssä mainittuja aineita ostajille annettako, jos on aihetta luulla, että niitä tultaisiin käyttämään juovutustarkoitukseen.

9 §.

Joka luvattomasti valmistaa tai myy denaturoitua alkoholipitoista ainetta, rangaistakoon enintään kahdensadan ja rikkomuksen uusiutuessa vähintään viidensadan markan sakolla.

10 §.

Joka luvattomasti maahantuo denaturoitua alkoholipitoista ainetta tahi sitä yrittää, rangaistakoon yleisen lain mukaan.

11 §.

Joka rikkoo tämän asetuksen 8 §:ää vastaan, sakotettakoon enintään kaksisataa markkaa. Jos rikos uusiutuu, menettäköön sen lisäksi oikeuden myydä 5 §:ssä mainittuja aineita.

12 §.

Kun valtio harjoittaa denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistusta ja maahantuontia omaan laskuunsa, on liikkeestä tuleva vuosivoitto jätettävä suostuntarahastoon.

Jos tämä oikeus on luovutettu yhtiölle, jolla on lupa alkoholin valmistukseen ja alkoholipitoisten aineiden maahantuontiin, olkoon laki sama, mitä tulee siihen osaan yhtiön vuosivoitosta, joka jää, kun siitä on otettu pois enintään kuuden prosentin korko yhtiöön maksetusta pääomasta.

13 §.

Tämä asetus, jonka kautta kaikki sen kanssa ristiriitaiset määräykset kumotaan, astuu voimaan kahden vuoden päästä asetuksen vahvistusta seuraavan kesäkuun 1 päivästä lukien.

Ministeri Valtiosihteeri Carl Enckell.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.