26/1917

Suomen Senaatin päätös 24 päivältä maaliskuuta 1917 75,000,000 markan suuruisen lyhytaikaisen valtiolainan ottamisesta.

Maaliskuun 1 (helmikuun 16) päivänä 1917 on Suomen Senaatti oikeutettu: 1) tekemään Suomen Pankin muodostaman pankkiyhtymän kanssa sopimuksen seitsemänkymmenenviiden miljoonan Suomen markan suuruisen lainan ottamisesta parikurssiin Suomen valtiovarastolle sen annettavia Suomen ja Englannin rahan määräisiä 5 ½ % vuotuista korkoa kasvavia velkasitoumuksia vastaan, joita annettaisiin kahdessa sarjassa, toinen neljänkymmenenviiden ja toinen kolmenkymmenen miljoonan markan suuruisena ja maksettaisiin kumpikin sarja kahdessa vuodessa antopäivästä ja 2) ryhtymään kaikkiin muihin lainan ottamisesta johtuviin toimenpiteisiin. Tämän johdosta on Senaatti tehnyt pankkiyhtymän kanssa, johon kuuluvat Suomen Pankki, Suomen Yhdyspankki, Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten, Kansallis-Osake-Pankki ja Helsingin Yksityispankki Osakeyhtiö, sopimuksen puheenaolevan lainan ottamisesta sekä päättänyt, että seuraavat lainaa koskevat määräykset ovat julkaistavat Suuriruhtinaanmaan asetuskokoelmassa.

1 §.

Laina on määrältään seitsemänkymmentäviisi miljoonaa (75,000,000) Suomen markkaa =2,973,831:5:— Englannin puntaa ja kasvaa se viisi ja puoli (5 ½) prosenttia vuotuista korkoa.

2 §.

Laina annetaan kahdessa sarjassa, sarja A neljäkymmentäviisi miljoonaa (45,000,000) Suomen markkaa = 1,784,298:15:— Englannin puntaa ja sarja B kolmekymmentä miljoonaa (30,000,000) Suomen markkaa = 1,189,532:10:— Englannin puntaa. A sarjan määrä suoritetaan 1 päivänä huhtikuuta 1917. B sarjan määrä, jolla on aijottu konvertoida valtiovaraston 1 päivänä marraskuuta 1917 lankeeva kolmenkymmenen miljoonan markan laina, suoritetaan viimemainittuna päivänä ja käytetään se sanotun lainan maksuun.

3 §.

Lainaan kuuluvat obligatsionit, jotka ovat 100,000 Suomen markan = 3,965:2:2 Englannin punnan nimellisarvoisia, allekirjoittaa Senaatin Valtiovaraintoimituskunta ja merkitään ne Valtiokonttorissa.

Obligatsionit asetetaan haltijalle ja seuraa niitä puolivuosittain erääntyvät korkoliput, A sarjalla 1 päivänä lokakuuta ja 1 päivänä huhtikuuta sekä B sarjalla 1 päivänä toukokuuta ja 1 päivänä marraskuuta.

4 §.

Obligatsionit annetaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielille painettuina ja merkitään A sarjan antopäiväksi 1 päivä huhtikuuta 1917 ja B sarjan 1 päivä marraskuuta 1917.

5 §.

Kaikki tähän lainaan kuuluvat obligatsionit, joita haltijan puolelta ei käy irtisanominen, lunastaa Suomen valtiovarasto nimellisarvosta, A sarjan obligatsionit 1 päivänä huhtikuuta 1919 ja B sarjan obligatsionit 1 päivänä marraskuuta 1919.

Maksettavaksi joutuneista obligatsioneista ei makseta korkoa pitemmältä ajalta kuin lainasarjojen lankeemispäiviin asti.

Jos obligatsionia tai korkolippua ei ole kymmenen vuoden kuluessa asianomaisista erääntymispäivistä lukien lunastettavaksi esitetty, lakkaa kerrassaan oikeus maksun saamiseen semmoisesta obligatsionista tai korkolipusta ja siihen tarkoitetut varat joutuvat Suomen valtiovaraston omiksi.

6 §.

Erääntyneet korkoliput ja obligatsionit lunastaa Suomen markoilla Suomen Pankki ja Englannin punnilla The British Bank of Northern Commeree Limited Lontoossa.

7 §.

Vastaanotetuista obligatsioneista suoritettujen maksujen tiliä Suomen valtiovaraston kanssa pitää lainanhankkijain puolesta Suomen Pankki.

8 §.

Kaikki obligatsionit ja korkoliput ovat Suomessa vapaat nykyisestä tai vast’edes määrättävästä verosta tai maksusta.

9 §.

Kaikki lunastetut obligatsionit ja korkoliput ovat heti lävistämällä tehtävät mitättömiksi ja sittemmin lähetettävät Suomen Valtiokonttoriin.

10 §.

Laina on pantava kirjoihin Valtiokonttorissa valtiovaraston muista varoista erillään olevaan tiliin. A sarjasta saatavia lainavaroja käytetään tarpeen mukaan valtiovaraston kassain vahvistamiseen.

Helsingissä, 24 päivänä maaliskuuta 1917.

Valtiovaraintoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori, Kenraaliluutnantti Vict. Hedlund. Juho Airaksinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.