17/1917

JULISTUSKIRJA.

Keskellä suurta taistelua ulkonaista vihollista vastaan, joka jo lähes kolme vuotta on koettanut lannistaa isänmaatamme, on Herra Jumala nähnyt hyväksi lähettää Venäjälle uuden raskaan koettelemuksen.

Alkaneet sisäiset kansanlevottomuudet uhkaavat vaikuttaa turmiollisesti sitkeän sodan vastaiseen käyntiin. Venäjän kohtalo, meidän sankarillisen armeijamme kunnia, kansan onni, koko meidän kalliin Isänmaamme tulevaisuus vaativat, että sota saatetaan voitolliseen loppuun hinnalla millä hyvänsä. Julma vihollinen ponnistelee viimeisiä voimiaan ja lähellä on jo se hetki, jolloin meidän uljas armeijamme yhdessä kunniakasten liittolaistemme kanssa saa lopullisesti kukistetuksi vihollisen.

Näinä Venäjän elämän kohtalokkaina hetkinä olemme M e katsoneet omantuntomme velvollisuudeksi helpoittaa kansallemme kaikkien kansan voimien kiinteätä yhteenliittymistä ja yhteensulamista voiton saavuttamiseksi mahdollisimman pian, ja olemme M e yksimielisesti Valtakunnanduuman kanssa nähneet hyväksi luopua Venäjän Valtakunnan Valtaistuimesta ja Korkeimmasta vallasta. Kun emme tahdo erota rakkaasta Pojastamme, luovutamme M e vallanperimyksen V e l j e l- l e m m e Suuriruhtinas M i k a e l A l e k s a n d r o v i t s h i l l e, an- taen H ä n e l l e siunauksemme hänen noustessaan Venäjän Valtakunnan Valtaistuimelle. Velvoitamme Veljemme hoitamaan valtakunnan asioita täydellisessä ja järkähtämättömässä yksimielisyydessä lainsää- däntölaitosten kansanedustajain kanssa, niillä perusteilla, joita nämä säätävät sekä tekemään siitä peruuttamattoman valan. Lämpimästi ra- kastetun isänmaan nimessä kehoitamme kaikkia Isänmaan uskollisia poikia täyttämään pyhän velvollisuutensa Sitä kohtaan alistumalla Tsaarin tahtoon koko kansaa kohdanneiden koettelemusten raskaana hetkenä ja auttamaan Häntä yhdessä kansan edustajain kanssa saattamaan Venäjän Valtakunta voiton, menestyksen ja maineen tielle. Auttakoon Herra Jumala Venäjää.

Allekirjoitti:

»N I K O L A l“.

Pihkova.

2 p:nä Maaliskuuta kello 15 vuonna 1917.

Keisarillisen Hovin Ministeri, Kenraaliadjutantti Kreivi Freedericksz.Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.