8/1917

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 22 päivältä 1917 sokerileipomovalmisteiden tuotannon rajoittamisesta.

Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa suodun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti vahvistanut seuraavat määräykset sokerileipomovalmisteiden tuotannon rajoittamisesta.

1 §.

Leipuriliikkeet, leipomot, sokerileipomot, biskvittitehtaat ja muut samantapaiset yritykset, jotka tuotantoaan varten tarvitsevat voita ja sokeria, jaetaan riippuen siitä alueesta, jonka tarpeita ne tyydyttävät, yrityksiin, jotka työskentelevät yksinomaan asianomaisen paikkakunnan tarpeiden tyydyttämiseksi, ja suuriin yrityksiin, jotka joko valmistavat tuotteita koko maata varten tahi työskentelevät keskimääräistä melkoisesti suuremmassa laajuudessa. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien yritysten varustaminen voilla ja sokerilla riippuu paikkakunnan elintarvelautakunnan harkinnasta ja voi tapahtua ainoastaan siitä elintarvemäärästä, mikä kunnan asukasluvun mukaan elintarvelautakunnalle myönnetään, siten että vastaavassa määrässä vähennetään asukkaille korttien mukaan jaettavia eriä. Toiseen ryhmään kuuluville yrityksille annetaan sanottuja elintarpeita keskusorgaanien toimesta Keisarillisen Senaatin Elintarvevaliokunnan määräyksen mukaisesti.

2 §.

Kielletään myytäväksi valmistamasta ilman Keisarillisen Senaatin Elintarve valiokunnan erityistä lupaa karamelleja, marmeladeja, suklaatia ja muuta sokerileipomovalmisteita, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 30 %. Lupaa jatkaa mainitunlaisten valmisteiden tuotantoa voivat Elintarve valiokunnalta anoa yksinomaan ne yritykset, joilla on takavarikon alaisena riittävä määrä omaa sokeria.

3 §.

Kielletään käyttämästä sokeria leivosten, torttujen, makeiden pikkuleipien ja yleensä kaikkien makeiden vehnäleipien valmistukseen, lukuunottamatta kahvileipää, joka saa sisältää sokeria enintään 10 %.

4 §.

Tämä päätös astuu voimaan maaliskuun 1 päivänä 1917.

Helsingissä, helmikuun 22 päivänä 1917.

Kauppa- ja teollisuustoimitus kunnan v. t. Päällikkö, Senaattori, Kenraalimajuri P. Kraatz. Väinö Kahilainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.