5/1917

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 1 p:ltä 1917 Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomiteasta.

Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti vahvistanut seuraavat Suomen Tulitikkuteollisuu- den-Keskuskomiteaa koskevat määräykset.

1 §.

Suomen varustamista tarpeellisella määrällä tulitikkuja tarkoittavien toimenpiteiden yhtenäistyttämistä ja Keisarikuntaan tapahtuvan tulitikkujen viennin järjestämistä varten perustetaan tulitikkuteollisuuden edustajista erityinen komitea, jonka nimeksi tulee: »Suomen Tulitikkuteollisuuden- Keskuskomitea».

2 §.

Ollen tulitikkuteollisuuden yhdistyneitten edustajain järjestönä Suomessa, noudattaa Keskuskomitea toiminnassaan niitä ohjeita, joita Keisarillisen Suomen Senaatin asettama Valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi sekä Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta antavat.

3 §.

Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomitean tulee:

1) huolehtia maan kaikkien paikkakuntain varustamisesta tarpeellisella määrällä tulitikkuja;

2) johtaa tulitikkujen vientiä Keisarikuntaan;

3) avustaa tulitikkutehtaita niille tarpeellisten ainesten hankinnassa;

4) valvoa, ettei tulitikkuja myytäessä maassa rikota säädettyjä rajahintoja;

5) valvoa, että tulitikkujen myyntiä maassa ja niiden maastavientiä koskevia määräyksiä noudatetaan;

4 §.

Keskuskomitean tulee hankkia tarkat tiedot tehtaitten valmistamien ja myymien tulitikkujen määrästä. Nämä tiedot toimittaa Komitea määräajoittani Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnalle.

5 §.

Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomitealla on oikeus:

1) vaatia kaikilta tulitikkutehtailta tarvitsemiansa tietoja sekä tarkistaa nämä tiedot tehdaskirjain mukaan, ja

2) tarkastuttaa valtuutettujensa kautta kaikkia tulitikkutehtaita sekä kauppiailla olevia tulitikkuvarastoja.

6 §.

Jos havaitaan, että tulitikkujen rajahintoja taikka tulitikkujen myyntiä maassa tai niiden maastavientiä koskevia määräyksiä on rikottu, on Keskuskomitean tehtävä huomatuista väärinkäytöksistä esitys Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnalle, jotta voitaisiin saattaa syylliset edesvastuuseen ja pyytää Kenraalikuvernööriä sulkemaan sodan ajaksi asianomainen teollisuuslaitos tai kauppaliike.

7 §.

Keskuskomitean kokoonpano ja sen toiminta määrätään ohjesäännöllä, jonka Komitea laatii ja Keisarillisen Suomen Senaatin asettama Valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi vahvistaa.

8 §.

Keskuskomitealla ja sen valtuutetuilla on oikeus aina tarpeen tullen kääntyä asianomaisten viranomaisten puoleen, jotka ovat velvolliset antamaan niille laillista virka-apua.

Helsingissä, helmikuun 1 p:nä 1917.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori, Kenraalimajuri von Kothen. Väinö Kahilainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.