5/1917

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös helmikuun 1 p:ltä 1917 Suomen Villateollisuuden-Keskuskomiteasta.

Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti vahvistanut seuraavat Suomen Villateollisuuden- Keskuskomiteaa koskevat säännöt.

1 §.

Villakankaiden hankkimista Suomen väestön tarpeeksi tarkoittavien toimenpiteiden yhtenäistyttämistä ja raaka villa varastojen mahdollisimman tarkoituksenmukaista käyttämistä varten perustetaan villateollisuuden edustajista erityinen komitea, jonka nimeksi tulee »Suomen Villateollisuuden- Keskuskomitea».

2 §.

Ollen villateollisuuden yhdistyneitten edustajain järjestönä Suomessa, noudattaa Keskuskomitea toiminnassaan niitä ohjeita, joita Keisarillisen Suomen Senaatin asettama valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi sekä Kauppa- ja Teollisuustoimikunta antavat.

3 §.

Suomen Villateollisuuden-Keskuskomitean tulee:

1) jakaa villakankaita valmistavien tehtaiden kesken niiden kankaiden valmistusta koskevat tilaukset, joille on säädetty rajahinnat;

2) avustaa tehtaita villan ja muiden niiden tarvitsemien tuotteiden hankinnassa Keisarikunnasta ja ulkomailta;

3) valvoa, että villakankaat, joille on säädetty rajahinnat, laatunsa puolesta vastaavat vahvistettuja malleja, että niitä valmistetaan maan tarpeeseen katsoen riittävä määrä ja että niitä myytäessä ei ylitetä säädettyjä hintoja;

4) valvoa, että tehtaat eivät saa määrätä sellaisille villakankaille, joille ei ole säädetty rajahintoja, kankaiden valmistusarvoa korkeampaa hintaa, normaalisuuruinen voitto siihen luettuna, ja etteivät tukku- eivätkä vähittäiskauppiaat saa myydessä lisätä tehtaanhintaan suurempaa prosenttia, kuin heidän hyväkseen on säädetty;

5) valvoa Suomen villateollisuuden etuja valtion laitoksissa.

4 §.

Keskuskomitean tulee hankkia tarkat tiedot tehtaitten hallussa olevista villa varastoista sekä tehtaitten valmistamien villakankaiden määrästä.

Nämä tiedot toimittaa Komitea määräajoittani Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnalle.

5 §.

Suomen Villateollisuuden-Keskuskomitealla on oikeus:

1) vaatia kaikilta villateollisuusyrityksiltä tarvitsemiansa tietoja sekä tarkistaa nämä tiedot tehdas- ja liikekirjain mukaan;

2) tarkastuttaa valtuutettujensa kautta villakankaita valmistavia tehtaita ja sanottujen kankaiden kauppaa harjoittavia liikkeitä, ja

3) antaa tehtaille ohjeita sellaisten villakankaiden valmistamisesta, joille on säädetty rajahinnat.

6 §.

Jos havaitaan väärinkäytöksiä villakankaiden valmistuksessa tai niiden kaupassa on Keskuskomitean tehtävä huomatuista väärinkäytöksistä esitys Kauppa- ja Teollisuustoimikunnalle, jotta voitaisiin saattaa syylliset edesvastuuseen ja pyytää Kenraalikuvernööriä sulkemaan sodan ajaksi asianomainen teollisuuslaitos tai kauppaliike.

7 §.

Keskuskomitean kokoonpano ja sen toiminta määrätään ohjesäännöllä, jonka Komitea laatii ja Keisarillisen Suomen Senaatin asettama Valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi vahvistaa.

8 §.

Keskuskomitealla ja sen valtuutetuilla on oikeus aina tarpeen tullen kääntyä asianomaisten viranomaisten puoleen, jotka ovat velvolliset antamaan sille laillista virka-apua.

Helsingissä, helmikuun 1 p:nä 1917.

Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori, Kenraalimajuri von Kothen. Väinö Kahilainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.