Vanhentuneet ajantasaiset

12.4.2018/231
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta (kumottu)
15.3.2018/178
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
10.7.2017/505
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (kumoutunut)
26.1.2017/81
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista (määräaikainen)
29.12.2016/1528
Laki perustulokokeilusta (kumoutunut)
21.12.2016/1354
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista (kumottu)
19.12.2016/1222
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta (kumottu)
9.12.2016/1125
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa (kumottu)
10.11.2016/956
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta (kumottu)
29.9.2016/833
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä (kumottu)
9.9.2016/769
Veronkantolaki (kumottu)
29.6.2016/570
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista (kumottu)
9.6.2016/430
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta (kumottu)
7.4.2016/225
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
16.3.2016/201
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (kumottu)
18.12.2015/1745
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016-2017 (määräaikainen)
30.12.2015/1744
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (kumoutunut)
17.12.2015/1558
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 (kumoutunut)
1.12.2015/1496
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys (kumottu)
17.12.2015/1490
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (kumottu)
11.12.2015/1446
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (kumottu)
7.12.2015/1430
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä (kumottu)
4.12.2015/1412
Laki kaupunkiraideliikenteestä (kumottu)
3.9.2015/1115
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta (kumottu)
21.8.2015/1083
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016 (määräaikainen)
20.8.2015/1081
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista (kumoutunut)
1.7.2015/854
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta (kumottu)
22.5.2015/639
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa (kumottu)
24.4.2015/532
Sisäministeriön asetus passivalokuvasta (kumottu)
10.4.2015/367
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys (kumottu)
26.2.2015/207
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (kumottu)
30.12.2014/1350
Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (määräaikainen)
18.12.2014/1241
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä (kumottu)
19.12.2014/1212
Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (määräaikainen)
18.12.2014/1170
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta (kumottu)
4.12.2014/1019
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2015 (määräaikainen)
13.11.2014/935
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken (määräaikainen)
17.7.2014/595
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä (kumottu)
18.6.2014/470
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista (kumottu)
27.3.2014/249
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta (kumoutunut)
24.3.2014/246
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
19.12.2013/159 v. 2014
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista (määräaikainen)
19.2.2014/140
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta (määräaikainen)
13.2.2014/125
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä (kumottu)
30.12.2013/1273
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista (kumottu)
30.12.2013/1255
Voimalaitosverolaki (kumottu)
19.12.2013/1075
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa (kumottu
19.12.2013/1058
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (kumoutunut)
19.12.2013/1057
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumoutunut)
18.12.2013/1020
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2014–2015 (määräaikainen)
12.12.2013/952
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2014 (määräaikainen)
13.12.2013/900
Laki Maanmittauslaitoksesta (kumottu)
27.11.2013/839
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2014 (kumoutunut)
22.11.2013/827
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa (kumottu)
9.8.2013/591
Laki Energiamarkkinavirastosta (kumottu)
2.7.2013/534
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista (kumottu)
19.6.2013/469
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista (kumottu)
6.6.2013/406
Valtioneuvoston asetus kirjastoista (kumoutunut)
30.5.2013/373
Valtioneuvoston asetus passeista (kumottu)
8.5.2013/338
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä (kumottu)
8.5.2013/337
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä (kumottu)
28.3.2013/242
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä (kumottu)
22.3.2013/230
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
27.2.2013/176
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (kumottu)
21.2.2013/166
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä (kumottu)
31.1.2013/99
Laki markkinaoikeudesta (kumottu)
4.1.2013/7
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (kumottu)
27.12.2012/1063
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (määräaikainen)
28.12.2012/992
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 ja 2014 (määräaikainen)
28.12.2012/986
Laki väliaikaisesta pankkiverosta (kumottu)
17.12.2012/841
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista (kumottu)
12.12.2012/816
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014 (määräaikainen)
13.12.2012/815
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2013 (määräaikainen)
13.12.2012/812
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista (kumottu)
5.12.2012/806
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista (määräaikainen)
14.12.2012/749
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (kumottu)
14.12.2012/748
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (kumottu)
8.11.2012/636
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa (kumottu)
19.10.2012/581
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista (kumottu)
14.6.2012/313
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista (kumottu)
31.5.2012/267
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta (kumottu)
16.5.2012/242
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys (kumottu)
20.4.2012/182
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (kumottu)
11.4.2012/165
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (kumottu)
27.3.2012/148
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
28.2.2012/110
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä (kumottu)
29.12.2011/1577
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (kumottu)
29.12.2011/1539
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (kumottu)
22.12.2011/1464
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 (määräaikainen)
9.12.2011/1424
Laki Matkailun edistämiskeskuksesta (kumottu)
14.12.2011/1351
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä (kumottu)
13.12.2011/1336
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista (kumottu)
15.12.2011/1308
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012 (kumoutunut)
15.12.2011/1282
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
16.11.2011/1191
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista (kumottu)
25.11.2011/1181
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (kumoutunut)
18.11.2011/1162
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa (kumottu)
27.10.2011/1102
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta (kumottu)
18.10.2011/1089
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista (kumottu)
20.10.2011/1080
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta (kumoutunut)
22.9.2011/1043
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta (kumoutunut)
1.7.2011/792
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
30.6.2011/778
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista (kumottu)
17.6.2011/711
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta (kumottu)
17.6.2011/698
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (kumottu)
10.6.2011/634
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (kumottu)
1.6.2011/586
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta (kumottu)
13.5.2011/585
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä (kumottu)
27.5.2011/563
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta (kumottu)
12.5.2011/503
Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten (kumoutunut)
13.5.2011/439
Laki syyttäjälaitoksesta (kumottu)
28.4.2011/372
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta (kumottu)
15.4.2011/354
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (kumottu)
6.4.2011/336
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä (kumottu)
8.4.2011/330
Laki valvontarangaistuksesta (kumottu)
8.4.2011/305
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014 (määräaikainen)
8.4.2011/304
Rautatielaki (kumottu)
22.3.2011/252
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista (kumottu)
10.3.2011/246
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta (kumottu)
10.3.2011/217
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista (kumottu)
24.2.2011/169
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista (kumottu)
3.2.2011/88
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista (kumottu)
4.2.2011/86
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (kumottu)
26.1.2011/72
Ympäristöministeriön työjärjestys (kumottu)
27.1.2011/70
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä (kumottu)
20.1.2011/38
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (kumottu)
12.1.2011/33
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (kumottu)
13.1.2011/5
Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta (kumoutunut)
13.1.2011/4
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta (kumoutunut)
29.12.2010/1376
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista (määräaikainen)
22.12.2010/1375
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista (kumoutunut)
21.12.2010/1239
Laki valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta (määräaikainen)
21.12.2010/1216
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista (kumoutunut)
21.12.2010/1214
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)
10.12.2010/1110
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (kumottu)
10.12.2010/1109
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen (kumottu)
10.12.2010/1091
Laki eduskuntaryhmien tuesta (kumottu)
16.11.2010/972
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa (kumottu)
11.11.2010/958
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken (määräaikainen)
12.11.2010/953
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä (kumottu)
7.10.2010/865
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista (kumottu)
15.9.2010/824
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (kumottu)
27.8.2010/756
Laki rikesakkorikkomuksista (kumottu)
27.8.2010/747
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä (kumottu)
27.8.2010/742
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta (kumottu)
27.8.2010/729
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta (kumottu)
1.7.2010/681
Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (kumoutunut)
24.6.2010/634
Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta (kumottu)
17.6.2010/583
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (kumottu)
10.6.2010/545
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä (kumoutunut)
30.4.2010/329
Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys (kumottu)
8.4.2010/233
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä (kumottu)
18.2.2010/118
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta (kumottu)
21.1.2010/36
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista (kumoutunut)
7.1.2010/4
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (kumottu)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.