Seurattu SDK 766/2022 saakka.

19.12.2019/1339

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 21.4.2021 alkaen. Ks. L 76/2021 101 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 59 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 349/2019:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset eläintautilain (441/2013) 59 a §:ssä säädetystä toimijoiden velvollisuudesta jakaa eläintaudin leviämisvaaraa koskevaa tietoa Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

2 §
Jaettava tieto

Tiedonjakovelvollisuus koskee Euroopan unionin jäsenvaltioissa (jäsenvaltio) todetuista afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksista johtuvia kieltoja siirtää sikaeläimiä ja sikaeläimistä saatavia tuotteita jäsenvaltioiden välillä. Kielloista säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (2014/709/EU).

3 §
Tiedon jakamiseen velvolliset toimijat

Tiedonjakovelvollisuus on Suomen ja 2 §:ssä mainitun komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitun jäsenvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjällä.

Jos afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomessa, tiedonjakovelvollisuus on kaikilla Suomen ja muun jäsenvaltion väliseen matkustajaliikenteeseen käytettävän sataman tai lentoaseman pitäjillä.

4 §
Tiedon jakamista koskevat vähimmäisvaatimukset

Toimijat ovat velvollisia jakamaan matkustajille 2 §:n mukaista tietoa riittävällä ja huomiota herättävällä sekä toiminnan luonteeseen nähden tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että näkyville aseteltu tieto on kooltaan riittävän suuressa muodossa sekä välittömästi ja helposti matkustajien havaittavissa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.