Seurattu SDK 834/2022 saakka.

11.12.2015/1446

Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.12.2017/1146, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tarkoitus ja asema

Suomen talouden ja elinkeinoelämän kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämistä ja tukemista varten osana elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteita on Finpro Oy -niminen osakeyhtiö (yhtiö).

Yhtiö on valtion omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (ministeriö) hallinnonalaan, ja ministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Yhtiön omistusta koskevasta päätöksenteosta ja omistajaohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).

2 §
Tehtävät

Yhtiön tehtävänä on:

1) suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä yritysten kansainväliseen kauppaan liittyvän osaamisen kehittäminen;

2) ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen Suomeen;

3) ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen, kehittäminen ja tutkiminen.

Yhtiö vastaa tehtäväänsä liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Yhtiöllä voi tehtävänsä toteuttamiseksi olla tytäryhtiöitä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtiön tehtävistä.

3 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön tehtävien mukaiseen omaan toimintaan ja osaamisen kehittämiseen.

4 §
Yhtiön rahoitus

Yhtiön toimintaan myönnetään valtionavustusta valtion talousarvioon otettavien määrärahojen rajoissa. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

5 §
Yhtiön tiedonantovelvollisuus

Yhtiön on annettava ministeriölle sen pyynnöstä tiedot, jotka ovat tarpeen yhtiön ohjaamiseksi ja valvomiseksi.

5 a § (24.5.2017/295)
Yhtiön tietojen luovuttaminen

Yhtiön tietojen luovuttamisesta yrityspalvelujen toteuttamista varten säädetään yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa (293/2017).

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 87/2015, TaVM 10/2015, EV 44/2015

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.2017/295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

HE 18/2017, TaVM 5/2017, EV 39/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.