Seurattu SDK 141/2021 saakka.

30.5.2013/373

Valtioneuvoston asetus passeista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 15.12.2016/1167, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään passilain (671/2006) nojalla:

1 § (9.4.2015/362)
Nimikirjoituksen merkitseminen erityistilanteissa

Jos hakija on kirjoitustaidoton tai vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön antamaan nimikirjoitusnäytettä, passiin merkitään viiva korvaamaan nimikirjoitus.

2 § (9.4.2015/362)
Huoltajan suostumus

Alaikäisen passihakemukseen on liitettävä kirjallinen ja yksilöity suostumus niiltä huoltajilta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti läsnä passihakemusta jätettäessä tai jotka eivät ole panneet passihakemusta sähköisesti vireille alaikäisen puolesta.

3 §
Merenkulkijain henkilöllisyystodistuksen hakemisessa tarvittavat liitteet

Haettaessa merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/1970) tarkoitettua merenkulkijain henkilöllisyystodistusta hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija työskentelee merenkulkijana aluksessa, jota vakituisesti käytetään merenkulkuun, tai siitä, että hakijalla on laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen pätevyyskirja tai lisäpätevyystodistus ja että hän on työnhakijana merenkulkijaksi.

4 §
Passin lähettäminen viranomaisen toimesta erityistilanteissa

Viranomainen tai kunniakonsuli voi passilain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa passin lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä.

5 §
Passin luovuttaminen hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle

Passi luovutetaan hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle.

Henkilö, jolle passi luovutetaan, on tunnistettava luotettavalla tavalla.

6 §
Yksityinen palveluntuottaja passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastajana sekä passin toimittajana

Passilain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisen palveluntuottajan on tarkastettava Poliisihallituksen kanssa tehtävässä sopimuksessa tarkemmin määritetyllä tavalla jokaisen yksittäisen passin ja sen teknisen osan laatu sekä niiden sisältämien tietojen oikeellisuus ja vastaavuus passihakemuksen tietojen kanssa.

Passi on toimitettava ja luovutettava hakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle suljettuna lähetyksenä. Passia luovutettaessa on lisäksi varmistuttava, että lähetys luovutetaan oikealle vastaanottajalle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan passeista annettu valtioneuvoston asetus (705/2006).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.4.2015/362:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.