Seurattu SDK 504/2021 saakka.

26.11.2008/746

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (660/1966) 4 §:n nojalla:

1 §

Elinkustannusindeksin (elokuu 1938―heinäkuu 1939 = 100) lokakuun 2006 indeksiluku on noussut 8,9 prosenttia viimeksi tapahtunutta elatusapujen korottamista vastanneesta indeksiluvusta, minkä vuoksi elatusapuja ja elatustukia korotetaan eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (660/1966) 2 ja 3 §:n mukaan niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Korotuksen määrä on 5 prosenttia.

3 §

Korotus koskee päätöksellä tai sopimuksella vahvistettua elatusapua, jota:

1) joku on avioliittolain (234/1929), avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain (173/1922) tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaisesti velvoitettu tai sitoutunut suorittamaan määräajoin;

2) työntekijä tekemättä sitä vastaan työtä saa huoltoapulain (116/1956) 5 §:n nojalla;

3) joku vahingonkorvauslain (412/1974) tai rikoslain (39/1889) 9 luvun nojalla, sellaisena kuin se oli vahingonkorvauslain tullessa voimaan, on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena määräajoin; taikka

4) rikosvahinkolain (1204/2005) tai sen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla suoritetaan toistuvasti maksettavina korvauksina tulojen tai elatuksen vähentymisestä taikka elatusvelvollisen menetyksestä.

4 §

Elatusturvalain (671/1998) nojalla suoritettavan elatustuen määrä on yhdelle lapselle 136,41 euroa kuukaudessa elatusvelvollisen osalta.

5 §

Tämä asetus ei koske sellaista elatusapua, jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, vaan se korotetaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.