Seurattu SDK 968/2022 saakka.

21.2.2002/141

Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.3.2017 alkaen. Ks. L 250/2016.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään rekisteröidystä parisuhteesta 9 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (950/2001) 10 §:n 2 momentin ja 16 §:n nojalla:

1 § (18.10.2007/908)

Sovellettaessa rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 10 §:ää Suomen kansalaisuuteen rinnastetaan Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Etelä-Afrikan, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin, Tanskan, Uuden-Seelannin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisuus.

2 §

Tutkittaessa, ettei parisuhteen rekisteröinnille ole estettä, maistraatin on selvitettävä myös, että parisuhde voidaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 10 §:n mukaan rekisteröidä Suomessa. Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaan sovelletaan muutoin, mitä avioliittoasetuksen (820/1987) 1, 2 ja 5 §:ssä säädetään.

3 §

Parisuhteen esteiden tutkintaa pyytäville on annettava kirjallinen selostus parisuhteen rekisteröinnin oikeudellisista vaikutuksista.

4 §

Maistraatin on koottava asiakirjavihkoksi kaikki asiakirjat, jotka koskevat rekisteröinnin esteiden tutkimista tiettyyn rekisteröityyn parisuhteeseen. Maistraatin on pidettävä luetteloa rekisteröinnin esteiden tutkinnoista.

5 §

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu viranomainen on velvollinen toimittamaan rekisteröinnin riippumatta siitä, missä osapuolilla on kotikunta.

6 § (17.3.2005/170)

Mitä avioliittoasetuksen 6 a, 8, 10 ja 11 §:ssä ja 16 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös parisuhteen rekisteröintiin.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.3.2005/170:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

18.10.2007/908:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.