Seurattu SDK 829/2022 saakka.

23.11.2001/1054

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2016/1288, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Jakosuhteet

Arpajaislain (1047/2001) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään:

1) 25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen;

2) 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen;

3) 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen;

4) 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen; ja

5) 10 prosenttia 1–4 kohdassa säädettyihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.

2 §
Jakosuhteisiin siirtyminen

Kirjastolaissa (904/1998) tarkoitettuja valtionosuuksia varten valtion talousarvioon otettavia määrärahoja voidaan 1 §:n estämättä vuosina 2003–2009 rahoittaa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotosta enintään seuraavan taulukon mukaisilla prosenttiosuuksilla:

VuosiRaha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotosta kirjastolaissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin enintään käytettävän määrän prosenttiosuus tarkoitukseen valtion talousarviossa myönnettävistä määrärahoista
200385
200475
200565
200644
200733
200822
200911

Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä säädetään, vuosina 2002 ja 2003 osoitetaan 1 §:ssä tarkoitetut määrärahat pykälässä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin valtion talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla. (20.12.2002/1186)

3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 197/1999, HaVM 10/2001, EV 91/2001, VJL 5/2001, HaVM 15/2001, EK 23/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.12.2002/1186:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 139/2002, SiVM 15/2002, EV 217/2002

22.12.2005/1191:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 121/2005, SiVM 13/2005, EV 167/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.