Seurattu SDK 662/2020 saakka.

10.8.2000/741

Valtioneuvoston asetus sotilasvalasta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2008 alkaen. Ks. AsevelvollisuusL 1438/2007 128 § ja VNa asevelvollisuudesta 1443/2007 11–13 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/1950) 28 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 364/2000:

1 §

Varusmiespalvelukseen kutsutun asevelvollisen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen otetun on palvelukseen astuttuaan vannottava jäljempänä olevan kaavan mukainen sotilasvala.

2 §

Ennen sotilasvalan vannomista valantekijälle on selvitettävä sotilaan velvollisuuksia ja oikeuksia sekä opetettava hänet ymmärtämään sotilasvalan merkitys.

3 §

Sotilasvala vannotaan joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä sekä valantekotilaisuuteen järjestyneen joukon ja sen lipun läsnäollessa.

Se joka ei ole voinut osallistua 1 momentissa tarkoitettuun valantekotilaisuuteen, vannoo sotilasvalan joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä.

4 §

Sotilasvalasta tehdään merkintä asevelvollisrekisteriin.

5 §

Sotilasvalan sijasta voidaan antaa vakuutus. Vakuutuksesta on voimassa, mitä tässä asetuksessa sotilasvalasta säädetään.

6 §

Sotilasvala vannotaan ja vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan

Valassa: kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,

Vakuutuksessa: kunniani ja omantuntoni kautta,

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasvalasta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettu asetus (199/1964) ja sotilasvalan kaavasta 17 päivänä joulukuuta 1965 annettu asetus (651/1965) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.