Seurattu SDK 300/2021 saakka.

16.6.2000/581

Laki Geodeettisesta laitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2014/581, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Geodeettinen laitos on valtion keskushallintoon kuuluva maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimiva tutkimuslaitos.

2 §
Tehtävät

Geodeettinen laitos huolehtii Suomen kartoituksen tieteellisistä perusmittauksista ja paikkatietojen metrologiasta sekä tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan ja kaukokartoituksen sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Laitoksen tehtävänä on myös edistää geodeettisten, geoinformatiikan ja kaukokartoituksen menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä.

Geodeettinen laitos ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten osalta mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona.

Lisäksi Geodeettinen laitos suorittaa maaja metsätalousministeriön erikseen määräämät tehtävät.

3 § (12.7.2002/595)
Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Geodeettisen laitoksen päällikkönä on ylijohtaja, joka ratkaisee Geodeettiselle laitokselle kuuluvat asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä Geodeettisen laitoksen muille virkamiehille säädetään valtioneuvoston asetuksella ja määrätään tarkemmin Geodeettisen laitoksen työjärjestyksessä.

Ylijohtaja määrää itselleen sijaisen. (25.11.2011/1188)

4 §
Lahjoitusten vastaanottaminen

Geodeettisella laitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä tutkimustehtäviä varten.

5 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella ja sen nojalla määrätään työjärjestyksellä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

Tällä lailla kumotaan geodeettisesta laitoksesta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki (442/1975) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 29/2000, MmVM 5/2000, EV 57/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.7.2002/595:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 56/2002, MmVM 6/2002, EV 87/2002

25.11.2011/1188:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 22/2011, MmVM 2/2011, EV 13/2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.