Seurattu SDK 125/2023 saakka.

17.3.2000/282

Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut L:lla puolustusvoimista 11.5.2007/551, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä,säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 8 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 228/2000:

1 §

Sotilaalliseen päällikkyysasemaan kuuluvan puolustusvoimien sotilaskäskyasiain toimivallan jaosta puolustusvoimain komentajan ja alempien sotilasesimiesten kesken säädetään tässä asetuksessa ja määrätään toimivaltaisen sotilasesimiehen sotilaskäskyllä.

2 §

Tasavallan presidentin ja sotilasesimiehen oikeudesta ottaa päätettäväkseen alaisensa ratkaistavaksi osoitettu sotilaskäskyasia säädetään puolustusvoimista annetussa laissa (402/1974).

Sotilasesimies voi sotilaskäskyllä siirtää sotilaskäskyasiain toimivaltaansa alaiselleen sotilasesimiehelle.

3 §

Puolustusvoimain komentaja on sotilaskäskyasioissa sotilaallisena johtajana välittömästi tasavallan presidentin alainen.

Pääesikunnan päällikkö, merivoimien komentaja, ilmavoimien komentaja ja maanpuolustusalueen komentaja ovat sotilaskäskyasioissa välittömästi puolustusvoimain komentajan alaisia.

4 §

Puolustusvoimain komentaja ratkaisee muut kuin puolustusvoimista annetussa laissa tasavallan presidentin päätettäviksi säädetyt puolustusvoimia koskevat sotilaskäskyasiat, jollei niitä ei ole tässä asetuksessa säädetty tai sotilaskäskyllä määrätty muun sotilasesimiehen ratkaistaviksi taikka presidentti ole pidättänyt niissä päätösvaltaa itselleen.

5 §

Pääesikunnan päällikkö yhteensovittaa puolustushaarojen ja maanpuolustusalueiden poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat ja ratkaisee suoraan pääesikunnan alaisina olevien hallintoyksiköiden sotilaallista toimintaa koskevat sotilaskäskyasiat.

6 §

Merivoimien komentaja ja ilmavoimien komentaja ratkaisevat puolustushaaraansa sekä sen sotilaslaitosten ja joukko-osastojen sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

7 §

Maanpuolustusalueen komentaja ratkaisee maanpuolustusalueen sekä sen alaisten sotilasläänien, sotilaslaitosten ja joukko-osastojen sotilaallista toimintaa koskevat sotilaskäskyasiat ja alueellaan yhteensovittaa puolustushaarojen poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

8 §

Sotilasläänin komentaja ratkaisee maanpuolustusalueen komentajan alaisena sotilasläänin sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

9 §

Puolustusvoimain komentajan määrittämien suuntaviivojen mukaisesti pääesikunnan päällikkö, maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja sekä sotilaslaitoksen johtaja johtavat sotilaskäskyasioissa puolustusvoimien paikallisviranomaisia, sotilaslaitosta, joukko-osastoa ja varuskuntaa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 5, 6, 25, 28, 30 ja 32 §, sellaisina kuin niistä ovat 30 ja 32 § asetuksessa 1047/1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.