Seurattu SDK 834/2023 saakka.

1.3.2000/258

Valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 17.12.2010/1197, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) nojalla:

1 §
Säädöskokoelman vihkoon tehtävät merkinnät

Säädöskokoelman vihkoon tehdään kunkin lain kohdalla merkintä, jossa viitataan asianomaisen lain säätämiseen johtaneeseen hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen, lakiehdotuksesta annettuihin eduskunnan valiokuntien mietintöihin ja lausuntoihin sekä eduskunnan vastaukseen. Vihkoon tehdään vastaavat viittausmerkinnät valtion talousarvion ja lisätalousarvion sekä valtiontaloutta koskevan eduskunnan muun päätöksen kohdalla.

2 §
Euroopan yhteisöjen säädöksiin viittaavat merkinnät

Kun säädös sisältää säännöksiä Euroopan yhteisöjen direktiivin täytäntöönpanosta, tehdään säädöskokoelman vihkoon asianomaisen säädöksen kohdalla kyseiseen direktiiviin viittaava merkintä.

Annettaessa Euroopan yhteisöjen asetuksissa tai päätöksissä edellytettyjä tarkempia säännöksiä näiden säädösten täytäntöönpanosta voidaan säädöskokoelman vihkoon tehdä kyseiseen yhteisön säädökseen viittaava merkintä.

Säädöskokoelman vihkoon tehdään 1 ja 2 momentissa tarkoitetut viittausmerkinnät myös säädöskokoelmassa julkaistavan viranomaisen määräyksen kohdalla.

3 §
Säädöskokoelman ja sen sopimussarjan hakemistot

Säädöskokoelman ja sopimussarjan jokaiseen vuosikertaan laaditaan aakkosellinen hakemisto. Vähintään joka viides vuosi julkaistaan aakkosellisten hakemistojen yhdistelmä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.