Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

30.5.1997/519

Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista 5.12.2007/1206, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Opetusministerin esittelystä säädetään ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (531/1986) 1 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 1 §:n 2 momentti on laissa 729/1989:

1 §
Korkeakouluopintojen rinnastaminen

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot rinnastetaan rinnastamispäätöstä tehtäessä voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisiin Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan hakijan pyynnöstä erityisestä syystä rinnastaa korkeakoulututkintoon, jossa pääaineena ja sivuaineina ovat tietyt oppiaineet, tai tietyn koulutusohjelman mukaiseen korkeakoulututkintoon.

Rinnastettavan opintosuorituksen on vastattava vähintään 15 opintoviikon laajuista Suomessa suoritettavaa opintokokonaisuutta.

2 §
Rinnastaminen opettajan pedagogisiin opintoihin

Opettajan kelpoisuutta varten suoritetut opinnot, jotka suoritusmaassa tuottavat Suomessa suoritettavia opettajan pedagogisia opintoja vastaavan kelpoisuuden, voidaan rinnastaa Suomessa suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin sen estämättä, että opinnot on suoritettu muussa oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa.

3 §
Täydentävät opinnot

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/1986) 7 §:ssä tarkoitetun rinnastamisen edellytyksenä on:

1) rinnastettaessa opintoja ylempään korkeakoulututkintoon, että Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja tarvitaan enintään 40 opintoviikkoa;

2) rinnastettaessa opintoja alempaan korkeakoulututkintoon, että Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja tarvitaan enintään 20 opintoviikkoa;

3) rinnastettaessa opintoja ammattikorkeakoulututkintoon, että Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja tarvitaan enintään 30 opintoviikkoa; sekä

4) rinnastettaessa opintoja korkeakoulun opintosuoritukseen, että Suomessa suoritettavia täydentäviä opintoja tarvitaan opintojen kokonaislaajuus huomioon ottaen vähäinen määrä.

Opettajan kelpoisuutta varten ulkomailla suoritetut opinnot, jotka suoritusmaassa tuottavat Suomessa suoritettavia opettajan pedagogisia opintoja vastaavan kelpoisuuden, voidaan rinnastaa Suomessa suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin, jos rinnastaminen edellyttää Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja enintään kymmenen opintoviikkoa.

Jos rinnastamisen edellytyksenä olevia täydentäviä opintoja ei ole suoritettu rinnastamispäätöksen antamiseen mennessä, täydentävistä opinnoista on määrättävä päätöksessä.

4 §
Rinnastamispäätöksen hakeminen

Hakemukseen on liitettävä todistukset opinnoista virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Hakijan on esitettävä opinnoistaan myös opetushallituksen määräämä muu selvitys.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 5 päivänä joulukuuta 1986 annettu asetus (889/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.