Seurattu SDK 125/2023 saakka.

26.11.1993/1026

Asetus rangaistusmääräysmenettelystä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään rangaistusmääräysmenettelystä 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (692/93) 20 §:n nojalla:

1 §

Rangaistusvaatimus, rangaistusmääräys, rangaistusvaatimuksesta laadittavat kirjalliset ilmoitukset sekä ohjeet siitä, miten syytetyn on meneteltävä, jos hän tahtoo vastustaa rangaistusvaatimusta, on laadittava oikeusministeriön painattamille lomakkeille, ellei oikeusministeriö toisin määrää.

Oikeusministeriö vahvistaa edellä 1 momentissa mainittujen lomakkeiden ja ohjeiden kaavat sekä muiden rangaistusmääräysmenettelyssä käytettävien ilmoitusten kaavat.

2 §

Rangaistusvaatimusta antavan virkamiehen on tarkistettava epäillyn henkilöllisyys luotettavalla tavalla ja tehtävä merkintä siitä rangaistusvaatimukseen.

Rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään erilliseen asiakirjaan on merkittävä, miten epäillyn maksukyky on arvioitu. (21.5.1999/612)

3 §

Jos rangaistusvaatimuksessa vaaditaan omaisuutta menetettäväksi, on omaisuuden arvo merkittävä näkyviin rangaistusvaatimukseen.

4 §

Jos epäilty kiistää teon, rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään erilliseen asiakirjaan on merkittävä kiistämisen peruste.

Jos epäilty kiistää rangaistusvaatimuksen antavan virkamiehen arvion maksukyvystään, tästä on tehtävä merkintä rangaistusvaatimukseen. Rangaistusvaatimukseen tai siihen liitettävään asiakirjaan on tällöin merkittävä epäillyn oma arvio tuloistaan, varallisuudestaan ja elatusvelvollisuudestaan. (21.5.1999/612)

5 §

Rangaistusvaatimukseen on merkittävä se virallinen syyttäjä, jolle rangaistusvaatimuksen vastustamisesta on ilmoitettava, syyttäjän kanslian postiosoite sekä viimeinen päivä, jolloin vastustamisesta on ilmoitettava.

6 § (21.5.1999/612)

6 § on kumottu A:lla 21.5.1999/612.

7 §

Rangaistusmääräysasiain ratkaisut numeroidaan juoksevasti vuosittain kussakin syyttäjäpiirissä. Jos syyttäjäpiirissä on useampia rangaistusmääräyksiä antavia syyttäjiä ja apulaissyyttäjiä, numerointi voidaan tarvittaessa suorittaa kunkin syyttäjän ja apulaissyyttäjän osalta erikseen.

8 § (21.5.1999/612)

Ilmoitus rangaistusmääräysasian ratkaisusta on lähetettävä oikeusrekisterikeskukseen kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää.

Oikeusrekisterikeskus toimittaa tiedot rangaistusmääräyksistä tilastokeskukselle.

9 § (21.5.1999/612)

Rangaistusmääräyksiä koskevat asiakirjat säilytetään asiakirjavihkoina virallisen syyttäjän kanslian arkistossa järjestettyinä rangaistusmääräysten numeron mukaan erikseen kultakin vuodelta.

10 §

Oikeusministeriö antaa yleiset ohjeet rangaistusmääräysmenettelyssä käytettävien lomakkeiden täyttämisestä sekä ilmoitusten tekemisestä.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1999/612:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.