Seurattu SDK 1207/2020 saakka.

22.7.1991/1045

Asetus metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2014 alkaen. ks. L metsätuhojen torjunnasta 1087/2013 28 §.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (263/91) 14 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on seurata metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten esiintymistä ja leviämistä.

Metsäkeskukset ja metsälautakunnat sekä ne valtion virastot ja laitokset, joilla on hallinnassaan metsäalueita, ovat velvollisia avustamaan metsäntutkimuslaitosta tehtävän suorittamisessa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun seurannan tuloksista metsäntutkimuslaitoksen on vuosittain toimitettava selvitys maa- ja metsätalousministeriölle.

Jos seurannan yhteydessä ilmenee sellaista, mikä ilmeisesti edellyttäisi ryhtymistä metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/91) 6 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, tulee metsäntutkimuslaitoksen ilmoittaa asiasta viipymättä asianomaiselle metsälautakunnalle.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.