Seurattu SDK 542/2020 saakka.

9.2.1990/112

Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.11.2014/990, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kulutukseen, kulutuksen vaikutuksiin, kulutushyödykkeiden hintaan ja laatuun sekä kuluttajan asemaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa sekä alan tietopalvelun hoitamista varten kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii kuluttajatutkimuskeskus.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa kuluttajatutkimuskeskukselle toimeksiantoja.

2 §

Kuluttajatutkimuskeskuksella on johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Kuluttajatutkimuskeskus voi toimialallaan tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitysten suorittamisesta sekä tietojen vaihdosta ja tehdä yhteistyösopimuksia muiden keskuksen toimialaan kuuluvien tutkimustyötä suorittavien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

4 §

Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

5 §

Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

Valtion maksuperusteL 980/1973 on kumottu Valtion maksuperusteL:lla 150/1992.

6 § (22.12.2009/1514)

Kuluttajatutkimuskeskuksella on oikeus saada muilta viranomaisilta tehtäviensä kannalta tarpeellisia tietoja.

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kuluttajatutkimuskeskukselle tietoja, joita tutkimuskeskus 1 §:ssä tarkoitettuja kulutushyödykkeiden hintaan ja laatuun liittyviä tutkimuksia varten tarvitsee. Tutkimuskeskus voi määrätä tiedot annettaviksi myös aluehallintovirastolle. Tietojen saannin turvaamiseksi kuluttajatutkimuskeskus voi pyytää virka-apua aluehallintovirastolta.

7 § (21.5.1999/623)

7 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kuluttajatutkimuskeskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimuskeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

HE 152/89, tvk.miet. 13/89, svk.miet. 179/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

22.12.2009/1514:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.