Seurattu SDK 829/2022 saakka.

24.11.1989/1031

Asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 23.11.2006/1017, joka on voimassa 1.1.2007 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottolain 4 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (394/73):

1 § (1.12.2005/932)

Palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupäivään asti itsensä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolisonsa sekä hänen elatuksensa varassa olevien omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten elatukseen omalta osaltaan 18,90 euroa ja jokaisen edellä tarkoitetun omaisen osalta 6,89 euroa päivää kohti (suojaosuus).

2 § (1.12.2005/932)

Sellaisen elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, joka on tapahtunut 1 päivän marraskuuta 2005 jälkeen, 1 §:ssä mainitut suojaosuuden määrät on muutettava elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) muutosta vastaavasti.

3 §

Milloin elinkustannusindeksin lokakuun indeksiluvun on todettu muuttuneen vähintään viisi prosenttia viimeksi tapahtunutta suojaosuuden määrien muuttamista vastanneesta indeksiluvusta, muutetaan määrät seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Muutoksen suuruus on yhtä monta viittä prosenttia voimassa olevista suojaosuuden määristä kuin elinkustannusindeksin indeksiluku on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttunut täysiä viisiä prosentteja. (22.11.2001/1073)

4 § (22.11.2001/1073)

4 § on kumottu A:lla 22.11.2001/1073.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (767/81).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1990/1014:
26.11.1991/1373:
20.11.1992/1056:
26.11.1993/1034:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

7.12.2000/1038:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

22.11.2001/1073:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

1.12.2005/932:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.