Seurattu SDK 179/2021 saakka.

7.10.1988/854

Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23.2.2006/145.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 § (5.10.2000/838)

Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön liittyvien periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta.

2 § (27.11.2003/994)

Neuvottelukunnassa on vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä ja varajäsenistä puolet nimeää valtioneuvosto sisäasiainministeriön esittelystä ja puolet Suomen Kuntaliitto. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle sen toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3 § (5.10.2000/838)

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikan, tietohallinnon ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä;

2) edistää julkisen hallinnon tietotekniikkaa ja sen käyttöä koskevien standardien ja hallinnollisten periaatteiden yhteistä määrittelyä ja noudattamista;

3) valmistella julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyötä koskevia valtion- ja kunnallishallinnon järjestelyjä;

4) edistää julkisten palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koko maassa; sekä

5) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön omasta aloitteestaan tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

Tehtävänsä suorittamiseksi neuvottelukunnan tulee toimittaa selvityksiä, laatia ehdotuksia ja sekä antaa suosituksia ja lausuntoja merkittävistä tietotekniikkaa ja tietohallinnon kehittämistä koskevista asioista, joilla on vaikutusta kunnallishallintoon, kuntien talouteen tai kuntien ja valtion tietohallintoyhteistyön toteutumiseen.

4 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan tarpeellisia jaostoja. Jaostolle voidaan uskoa myös esitysten tekeminen ja lausuntojen antaminen sekä muiden neuvottelukunnan tehtävien suorittaminen sen puolesta.

5 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1988.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.12.1994/1126:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.10.2000/838:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27.11.2003/994:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.