Seurattu SDK 272/2021 saakka.

29.7.1988/711

Laki kilpailuvirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.11.2012/661, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii kilpailuvirasto, jonka tehtävänä on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen.

2 § (27.5.1992/482)

Kilpailuvirasto tutkii kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia, ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi ja tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä huolehtii muista sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

3 §

1 momentti on kumottu L:lla 27.5.1992/482.

Kilpailuvirasto julkaisee harkitsemassaan laajuudessa suorittamiensa tutkimusten tulokset silloin kun niiden julkaiseminen katsotaan tarpeelliseksi.

3 momentti on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

4 §

Tarkemmat säännökset kilpailuviraston tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan kilpailuasiamiehestä 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu laki (424/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kilpailuviraston virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kilpailuviraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

HE 150/87, tvk.miet. 7/88, svk.miet. 53/88

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.5.1992/482:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

HE 164/91, TaVM 16/92

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.