Seurattu SDK 132/2023 saakka.

22.8.1986/643

Passiasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. PassiL 671/2006.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee henkilökohtaista passia ja seuruepassia sekä merenkulkijain kansallista henkilöllisyystodistusta.

2 §
Passin kaava

Passin kaavan vahvistaa sisäasiainministeriö.

3 §
Passin hakeminen

Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Passin saa noutaa asiamies. Passi lähetetään pyynnöstä hakijalle postitse. Jos hakemuksen jättäminen kotipaikan poliisille on hakijan työn, opiskelun, matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen hankalaa, hakemuksen saa jättää myös toiseen poliisipiiriin toimitettavaksi edelleen hakijan kotipaikan poliisille.

2 momentti on kumottu A:lla 23.1.1998/44.

Henkilökohtaista passia koskevaan hakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys siitä, ettei hakija ole hakenut tai saanut toisen maan kansalaisuutta. Hakemukseen on liitettävä riittävä määrä valokuvia, joista hakijan hyvin tuntee. (23.1.1998/44)

4 § (23.1.1998/44)
Asevelvollisen passihakemus

Passilain (642/1986) 8 §:n 5 momentissa ja 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu esteettömyys voidaan osoittaa passihakemukseen liitettävällä todistuksella, joka voi olla:

1) sotilaspassi;

2) kutsuntatodistus rauhan aikana vakinaisessa väessä palveluksesta vapautetulle;

3) kutsuntatodistus kokonaan asepalveluksesta vapautetulle; tai

4) siviilipalvelustodistus.

5 § (23.1.1998/44)
Passin antaminen kiireellisessä tapauksessa

Kiireellisessä tapauksessa muukin kuin hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos antaa passin, jos aiottu matka muuten peruuntuisi tai lykkääntyisi ja tämä olisi hakijalle kohtuutonta.

6 § (23.1.1998/44)
Esteettömyyden selvittäminen

Jos passin antaa edustusto tai 5 §:ssä tarkoitettu muu kuin hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos, on hakijan esteettömyys selvitettävä.

7 § (23.1.1998/44)

7 § on kumottu A:lla 23.1.1998/44.

8 §
Uuden passin antaminen

Jos henkilökohtaisen passin hakijalla on voimassa oleva passi eikä tämä ole hänen hallussaan, hänen on esitettävä riittävä selvitys passin katoamisesta.

9 §
Kaksoispassi

Uusi henkilökohtainen passi voidaan antaa voimassa olevaa passia peruuttamatta, jos voimassa oleva passi on ulkomaan viranomaisen hallussa tai ulkomaan viranomaisen passiin tekemät merkinnät estävät matkustamisen toiseen maahan ja jos uusi passi on tarpeen hakijan työn tai muun erityisen painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

10 §
Peruutetun passin käsittely

Kokonaan peruutettu passi tehdään kelpaamattomaksi ja luovutetaan takaisin sen haltijalle.

Toistaiseksi peruutettu passi palautetaan, kun se on saatettu uudelleen voimaan.

11 §
Seuruepassin antaminen

Seuruepassi voidaan antaa yhtä enintään 90 päivää kestävää ulkomaanmatkaa varten vähintään kymmenen ja enintään viidenkymmenen henkilön seurueelle, jolla on johtaja. Seurueen johtajalla tulee olla henkilökohtainen passi.

Seuruepassin antaa seurueen johtajan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos. (23.1.1998/44)

12 §
Seuruepassin esittäminen

Seuruepassin on velvollinen esittämään passintarkastajalle seurueen johtaja.

13 §
Merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistus

Harjoittaessaan merimiestointa ulkomaanliikenteessä merenkulkija voi osoittaa oikeutensa matkustaa maasta merenkulkijain kansallisella henkilöllisyystodistuksella. Merenkulkijana pidetään merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/70) määriteltyä merenkulkijaa.

Merenkulkijain kansallisen henkilöllisyystodistuksen hakemisesta, antamisesta, peruuttamisesta ja poisottamisesta on voimassa, mitä henkilökohtaisesta passista on säädetty.

14 §
Lupakirja ja miehistökortti

Ilma-aluksen miehistön lupakirja tai miehistökortti voidaan hyväksyä osoitukseksi matkustamisoikeudesta silloin, kun ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluva lähtee maasta tehtäväänsä kuuluvalla säännönmukaisella lennolla.

15 § (2.12.1988/1037)
Passirekisteri

15 § on kumottu L:lla 2.12.1988/1037.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.12.1988/1037:

HE 123/88, l-tvk.miet. 12/88, svk.miet. 134/88

23.1.1998/44:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.