Seurattu SDK 158/2021 saakka.

5.12.1980/774

Vapaakappaleasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetun vapaakappalelain (420/80) 13 §:n nojalla:

1 §

Vapaakappaleita luovutettaessa on lähetyksen oheen liitettävä luettelo, joka on allekirjoitettava ja josta käy ilmi mitä ja montako kappaletta kutakin tuotetta lähetys sisältää. Niiden tuotteiden osalta, joita on toimitettava kuusi kappaletta, luettelo on tehtävä kymmenenä kappaleena ja muiden tuotteiden osalta neljänä kappaleena.

Kymmenenä kappaleena laadittavista luetteloista kaksi jää Helsingin yliopiston kirjastoon, yksi toimitetaan oikeusministeriöön, yksi palautetaan varustettuna merkinnällä, että lähetys on vastaanotettu, ja muut toimitetaan vapaakappalekirjastoille. Neljänä kappaleena laadittavista luetteloista kaksi jää Helsingin yliopiston kirjastoon, yksi palautetaan edellä mainituin merkinnöin varustettuna ja yksi toimitetaan asianomaiselle vapaakappalekirjastolle tai Suomen elokuva-arkistolle.

2 §

Vapaakappaleisiin on luovutusvelvollisen merkittävä valmistuspaikka ja valmistusvuosi leimasimella tai muulla sopivalla tavalla.

3 §

Vapaakappaleet, jotka sisältävät lain, asetuksen tai erityisten määräysten perusteella salassa pidettäviä tietoja, on säilytettävä Helsingin yliopiston kirjastossa kunnes salassapitoaika on lakannut.

4 §

Helsingin yliopiston kirjasto voi myöntää luovutettavien vapaakappaleiden lukumääränosalta helpotuksia, jos luovutusvelvollisuutta on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana ottaen huomioon valmistettujen tuotteiden lukumäärä ja luovutusvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset verrattuna valmistettujen tuotteiden kustannuksiin.

Ennen helpotuksen myöntämistä sellaisen kuvatallenteen luovutusvelvollisuudesta, jonka vapaakappalelain (420/80) 9 §:n 3 momentin mukaan saa Suomen elokuva-arkisto, tulee asiasta hankkia elokuva-arkiston lausunto.

5 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita vapaakappaleiden käytöstä antaa tarvittaessa opetusministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981. Sillä kumotaan 14 päivänä maaliskuuta 1919 annettu valtioneuvoston päätös, joka koskee julkisille kokoelmille ja tieteellisille laitoksille tarkoitettujen painokirjoitusten lähettämistä ja jakamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.