Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

16.6.1978/468

Asetus valtion perimiskuitista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 23.11.2006/1021, joka on voimassa 1.1.2007 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Jokaisesta rahansuorituksesta, jonka ulosottoja täytäntöönpanoviranomainen tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta sekä verojen, maksujen, sakkojen ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten perimisessä ulosottotoimin vastaanottaa, on ulosottovelalliselle annettava lunastuksetta yksilöity valtion perimiskuitti (velallisen kuitti).

Ulosmittauksessa kertyneistä varoista voidaan antaa erillinen valtion perimiskuitti (maksajan kuitti) sille, jolta varat noudetaan tai vastaanotetaan. Ulosottovelalliselle on tällöinkin annettava velallisen kuitti.

2 §

Jos rahamäärä, josta perimiskuitti on annettava, saapuu viranomaiselle postitse, on velallisen kuitti viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa siitä, kun rahamäärä on perimiskuitin kirjoittavan virkamiehen käytettävissä, palkkiotta toimitettava ulosottovelalliselle virkalähetyksenä.

Milloin velallisen kuitti koskee palkan ulosmittauksessa kertyneitä varoja, se saadaan toimittaa palkan maksajalle ulosottovelvolliselle luovutettavaksi.

3 §

Perimiskuittilomakkeet toimittaa ulosotto- ja täytäntöönpanoviranomaisille tilauksesta lääninhallitus, jollei oikeusministeriö erityisestä syystä toisin määrää.

4 §

Perimiskuittilomakkeiden kaavat vahvistaa ja niiden käyttöohjeet sekä muut tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa oikeusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan perimiskuitista 21 päivänä joulukuuta 1944 annettu asetus (1071/44).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.