Seurattu SDK 1261/2020 saakka.

2.12.1977/872

Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.5.2011/439, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (22.12.2006/1318)

Ahvenanmaan maakunnassa on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva maakunnansyyttäjänvirasto.

Paikallisena syyttäjäviranomaisena toimii maakunnansyyttäjä.

2 § (22.12.2006/1318)

Maakunnansyyttäjänviraston päällikkönä on johtava maakunnansyyttäjä, jonka nimittää virkaansa valtakunnansyyttäjä.

Johtavan maakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, ja heillä on oltava tehtävänsä hoitamiseen tarvittava taito ja kokemus.

3 § (22.12.2006/1318)

Johtava maakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä ovat yleisiä syyttäjiä Ahvenanmaan maakunnassa. Johtava maakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä ovat valtakunnansyyttäjän välittömän määräysvallan alaisia.

Johtavaa maakunnansyyttäjää ja maakunnansyyttäjää syytetään virkavirheestä Turun hovioikeudessa.

4 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 § (22.12.2006/1318)

Johtavasta maakunnansyyttäjästä, maakunnansyyttäjästä ja apulaissyyttäjästä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä kihlakunnansyyttäjästä annetussa laissa (195/1996) säädetään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.3.1997/201:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

HE 131/1996, LaVM 20/1996, EV 237/1996

22.12.2006/1318:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Johtavan maakunnansyyttäjän virka voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 84/2006, LaVM 19/2006, HaVL 38/2006, EV 199/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.