Seurattu SDK 829/2022 saakka.

18.1.1974/51

Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 7.12.2007/1138, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeuspoliittisen tutkimuksen harjoittamista varten on oikeusministeriön alainen oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon lainvalmistelutyön vaatimat tutkimukset ja selvitykset sekä suorittaa sille asetuksella määrätyt tehtävät.

Tutkimuslaitoksessa on yleinen ja kriminologinen tutkimusyksikkö. Lisäksi laitoksessa voi olla muita tutkimusyksikköjä.

2 §

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on valtioneuvoston määräajaksi asettama johtokunta. Johtokunnassa tulee olla edustettuina tutkimuslaitoksen tutkimustulosten tärkeimmät käyttäjät ja alan tieteellinen asiantuntemus sekä erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset. (13.12.1991/1424)

Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

3 § (13.12.1991/1424)

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos voi toimialallaan tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitysten suorittamisesta sekä tietojen vaihdosta ja tehdä yhteistyösopmuksia tutkimustyötä suorittavien muiden laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

4 § (13.12.1991/1424)

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

5 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalisuuta 1974.

Lain voimaan tullessa muuttuvat kriminologiseen tutkimuslaitokseen perustetut toimet vastaaviksi toimiksi oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kriminologiseen tutkimusyksikköön.

Jo ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen virkojen ja toimien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen laitoksen toiminnan aloittamiseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.1991/1424:

Tämä laki tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 168/91, lvk.miet. 7/91

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.