Seurattu SDK 600/2020 saakka.

5.8.1971/621

Radiovastuuasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2004 alkaen. Ks. L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003 25 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun radiovastuulain (219/71) 8 §:n nojalla:

1 § (22.12.1993/1362)

Radiovastuulaissa (219/71) tarkoitettua yleisradiotoiminnassa lähetettyä ohjelmaa on sellainen ohjelma, jota lähetetään lain tai yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan perusteella.

2 §

Vastaavaksi ohjelmatoimittajaksi voidaan määrätä vain sellainen henkilö, jolla on riittävä kokemus ohjelmatoiminnasta ja joka itsenäisesti kykenee harkitsemaan täyttääkö ohjelma radiovastuulain mukaiset vaatimukset.

3 §

Vastaavalle ohjelmatoimittajalle annettava määräys voi koskea joko yksittäistä ohjelmaa tai määrättyä ohjelmaryhmää.

4 §

Radiovastuulain 5 §:ssä tarkoitettuun luetteloon on mainitussa laissa määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä jokaisen erillisen ohjelman lähettämisen arvioitu alkamisajankohta.

Jokaisesta luetteloon tehdystä merkinnästä on luettelossa mainittava ajankohta, milloin merkintä on tehty.

5 § (14.10.1977/730)

Luettelo on pidettävä nähtävänä yhtiön toimitalossa sellaisessa paikassa, että yleisö voi saada siitä tietoja valtion virastoissa noudatettavana työaikana. Yhtiön on myös annettava pyydettäessä luettelosta tietoja postitse ja puhelimitse.

Kunkin kuukauden 15 päivänä on radio- ja televisio-ohjelmassa ilmoitettava luettelosta ja siitä, miten yleisö voi saada tietoja luettelosta.

6 §

Yhtiön on huolehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma tallennetaan ääninauhalle.

Tallennettua ohjelmaa ei saa hävittää ennen kuin vähintään kolme kuukautta on kulunut ohjelman lähettämisestä.

7 §

Yhtiö on velvollinen järjestämään syyttäjäviranomaiselle sekä jokaiselle, joka katsoo joutuneensa radiovastuulaissa tarkoitetun rikollisen teon kohteeksi tai kärsineensä vahinkoa sellaisen teon johdosta, mahdollisuuden saada yhtiön sitä varten varaamissa tiloissa seurata tallennettua ohjelmaa, johon rikollisen teon ilmoitetaan sisältyneen. Yhtiön on vaadittaessa annettava asianomaiselle kirjallisena se, mitä tällaisessa ohjelmassa on lausuttu. Tätä ei kuitenkaan ole noudatettava, milloin on ilmeistä, ettei se, joka pyytää saada seurata tallennettua ohjelmaa tai joka pyytää saada siinä lausutun kirjallisena, voi olla asianomistaja asiassa.

Tehtävistä, jotka yhtiö tämän pykälän nojalla on suorittanut, sillä ei ole oikeutta saada korvausta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1971.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.10.1977/730:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1977.

8.2.1985/156:
14.5.1993/441:
22.12.1993/1362:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.