Seurattu SDK 708/2020 saakka.

22.5.1970/351

Asetus eräistä peliautomaateista ja pelilaitteista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 1 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (293/70), ja 7 §:n nojalla:

1 §

Peliautomaattien ja muiden pelilaitteiden pitämiseen maksua vastaan yleisön käytettävänä siten, että pelaaja voi saada voittona tavaraa tai muun rahanarvoisen etuuden taikka niihin vaihdettavissa olevia pelimerkkejä, voidaan myöntää lupa vain arpajaislain (491/65) 3 §:n 4 momentissa tarkoitetulle automaattitoimintaa harjoittamaan perustetulle julkisoikeudelliselle yhdistykselle.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta käsin pyöritettäviin onnenpyöriin eikä tivolissa tai niin sanotussa ampumateltassa oleviin laitteisiin, joita tarkoitetaan luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen 3 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen 2 §:ssä, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1949 annetussa asetuksessa (426/49).

2 § (24.6.1976/540)

Ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 hankitun, 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun peliautomaatin tai pelilaitteen pitämiseen maksua vastaan yleisön käytettävänä voidaan edelleen myöntää lupa siten kuin 1 §:n 2 momentissa mainitussa asetuksessa on säädetty.

3 §

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.6.1976/540:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.