Seurattu SDK 938/2021 saakka.

31.12.1968/797

Asetus valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain (774/68) nojalla:

1 §

Valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 4 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksen peruuttaminen on tehtävä sille viranomaiselle tai laitokselle, joka pitää asianomaista henkilöä koskevaa nimikirjaa, tai, jos ilmoituksen tekee tai sen peruuttaa eläkkeensaaja, valtiokonttorille. Ilmoituksesta ja ilmoituksen peruuttamisesta on tehtävä merkintä nimikirjaan tai valtiokonttorissa pidettävään rekisteriin ja annettava ilmoituksen tekijälle todistus.

2 §

Valtion perhe-eläkelain voimaapanolain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja eläkkeitä ovat:

1) virkamieseläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun lain (459/50) sekä vastaavan aikaisemman lain nojalla myönnetyt eläkkeet;

2) upseerien, aliupseerien ja lentomestareiden oikeudesta eläkkeeseen 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun lain (463/50) sekä vastaavan aikaisemman lain nojalla myönnetyt eläkkeet;

3) eräiden puolustuslaitoksen viran tai toimen haltijain oikeudesta eläkkeeseen 18 päivänä joulukuuta 1952 annetun asetuksen (465/52) sekä vastaavan aikaisemman asetuksen nojalla myönnetyt eläkkeet;

4) eräiden rajavartiolaitoksen viran tai toimen haltijain eläkeoikeudesta 26 päivänä tammikuuta 1962 annetun asetuksen (103/62) sekä vastaavan aikaisemman asetuksen nojalla myönnetyt eläkkeet

5) ylimääräisten toimenhaltijain eläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun asetuksen (461/50) sekä vastaavan aikaisemman asetuksen nojalla myönnetyt eläkkeet;

6) valtion työntekijäin eläkkeistä 30 päivänä kesäkuuta 1960 annetun asetuksen (331/60) sekä vastaavan aikaisemman asetuksen nojalla myönnetyt eläkkeet;

7) valtiontilintarkastajain kanslian henkilökunnan palkkauksen perusteista 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (248/61) nojalla myönnetyt eläkkeet;

8) eduskunnan oikeusasiamiehen eläkkeestä ja hänen kuoltuaan suoritettavasta perhe-eläkkeestä 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (254/61) nojalla myönnetyt eläkkeet;

9) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain (170/60) nojalla myönnetyt eläkkeet;

10) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilökunnan palkkauksen perusteista 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (255/61) nojalla myönnetyt eläkkeet;

11) eduskunnan kanslian menosäännön perusteista 1 päivänä huhtikuuta 1966 annetun lain (202/66) sekä vastaavan aikaisemman lain nojalla myönnetyt eläkkeet;

12) valtion viljavarastosta 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (595/61) tarkoitetut eläkkeet;

13) syyskuun 14 päivänä 1962 annetussa vientitakuuasetuksessa (481/62) tarkoitetut eläkkeet; sekä

14) pienteollisuuden ja keskisuuren teollisuuden sekä työliikkeiden valtiontakauksista 15 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa asetuksessa (384/63) tarkoitetut eläkkeet.

Hakemus valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 6 momentissa tarkoitetun eläkeasian uudelleenkäsittelemisestä on toimitettava valtiokonttorille. Hakemuksessa on ilmoitettava asiaa koskevan päätöksen päiväys ja eläkkeen numero, ja siihen on liitettävä valtiokonttorin vaatima kulloinkin tarpeelliseksi katsottava selvitys.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.