Seurattu SDK 8/2022 saakka.

25.2.1966/106

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2012/1013, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (27.11.1998/860)

1 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

2 § (27.11.1998/860)

2 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

3 § (27.11.1998/860)

3 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

4 § (27.11.1998/860)

4 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

5 § (27.11.1998/860)

5 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

6 § (27.11.1998/860)

6 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

7 § (27.4.1993/393)

7 § on kumottu L:lla 27.4.1990/393.

8 § (27.4.1993/393)

8 § on kumottu L:lla 27.4.1990/393.

9 § (27.4.1993/393)

9 § on kumottu L:lla 27.4.1990/393.

10 § (27.4.1993/393)

10 § on kumottu L:lla 27.4.1990/393.

11–12 §

11–12 § on kumottu L:lla 12.12.1969/768.

13 § (13.12.2001/1248)

Varojen hankkimiseksi seurakunnan talousarvioon otettujen menojen suorittamiseen on, jolleivät seurakunnan varsinaiset tulot ja käytettäviksi otetut pääomat riitä, määrättävä kannettavaksi kirkollisvero, jonka suorittamiseen ottavat osaa kunnallisverotuksessa verotettavien tulojen mukaan kaikki, joiden maksettavaksi on pantu kunnallisveroa, ei kuitenkaan henkilö, joka ei ole evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen, eikä muu uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta.

13 a § (27.11.1998/860)

13 a § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

14 § (27.11.1998/860)

14 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

15 § (27.11.1998/860)

15 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

16 § (27.11.1998/860)

16 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

17 § (27.11.1998/860)

17 § on kumottu L:lla 27.11.1998/860.

18 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967, ja sillä kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista 29 päivänä joulukuuta 1944 annettu laki (1034/ 44) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä samana päivänä annetun evankelisluterilaisen kirkon palkkauslain (1032/44) 14–19 § niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.12.1969/768:
23.12.1982/1009:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tämän lain mukaiseen verontasausrahastoon siirretään:

1) seurakunnan vapaaehtoisesti muodostaman verontasausrahaston varat, jolloin rahasto lakkaa; ja

2) seurakunnan pääomarahaston tässä laissa säädetyn vähimmäismäärän ylittävät varat, kuitenkin enintään niin paljon, että ne yhdessä 1 kohdassa tarkoitettujen varojen kanssa vastaavat verontasausrahaston vähimmäismäärää.

HE 206/82, l-tvk.miet. 21/82, svk.miet. 209/82

11.12.1987/1005:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 146/87, l-tvk.miet. 10/87, svk.miet. 80/87

27.4.1990/393:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

HE 229/89, l-tvk.miet. 3/90, svk.miet. 18/90

27.11.1998/860:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain täytäntöönpanosta 22 päivänä huhtikuuta 1966 annettu asetus (253/1966) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 161/1998, HaVM 11/1998, EV 136/1998

13.12.2001/1248:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 198/2001, HaVM 21/2001, EV 159/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.