Seurattu SDK 656/2020 saakka.

17.12.1954/468

Asetus lästimaksusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2015 alkaen. Ks. L 991/2014.

Kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä säädetään lästimaksusta 12 päivänä marraskuuta 1954 annetun lain (410/54)) 4 §:n nojalla seuraavaa:

1 §

Lästimaksun kantaa tullitoimisto, kun alus ensimmäisen kerran kalenterivuotena tulo- tai menoselvitetään ulkomaan liikenteessä.

Maksu on suoritettava samalla kertaa kuin tullitoimiston aluksesta kannettavat muut maksut.

2 §

Lästimaksun suorittamisesta on vapautettu alus, joka pakosta, riisuttavaksi tahi ainoastaan matkamääräyksiä saadakseen taikka korjaamista varten tai sen tarpeellisuutta tutkituttaakseen poikkeaa Suomen satamaan purkamatta siellä muuta lastia kuin sen, jonka se jälleen lastaa, tai ottamatta muuta tavaraa kuin muonavaroja, polttoainetta tahi laivatarvikkeita omaa tarvettaan varten.

3 §

Tullihallituksen tulee kuukausittain valtiokonttorille ilmoittaa, kuinka paljon edellisen kuukauden aikana on kannettu lästimaksua, sekä hyvittää valtiokonttoria lähetteiden tilissä vastaavalla rahamäärällä.

4 § (23.12.1987/1151)

Merenkulkuhallituksen asiana on harkintansa mukaan jakaa avustuksina tulo- ja menoarviossa lästimaksuista suoritettavia valtionavustuksia varten osoitettu arviomääräraha.

Lästimaksuista suoritettavaa avustusta on haetaan kirjallisesti merenkulkuhallitukselta, joka myös antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955 ja sillä kumotaan lästimaksun kantamisesta sekä lästimaksurahastosta 8 päivänä toukokuuta 1936 annettu asetus (190/36).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1987/1151:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.