Seurattu SDK 926/2022 saakka.

26.2.1954/75

Asetus asiakirjain lähettämisestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2004 alkaen. Ks. HallintoL 434/2003.

Oikeusministerin esittelystä säädetään asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmikuuta 1954 annetun lain (74/54) 6 §:n nojalla:

1 §

Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään viranomaiselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

2 §

Viranomaisen, joka on vastaanottanut postitse tai lähetin välityksellä lähetetyn asiakirjan, on tehtävä siihen merkintä, että se on saapunut postitse tai lähetin välityksellä, sekä, viimeksi mainitussa tapauksessa, merkittävä siihen tarvittavat, lähettiä koskevat henkilötiedot.

3 §

Jos asiakirjat ovat saapuneet viranomaiselle postitse ja lähettäjä pyytää diaaritodistusta, toimitettakoon se hänelle samalla tavoin kuin asiakirjain lähettämisestä postitse on säädetty.

4 § (6.3.1992/210)

4 § on kumottu A:lla 6.3.1992/210.

5 §

Milloin tiettyä asiaa koskevat asiakirjat toimitetaan viranomaiselle muutoin kuin postin välityksellä ja asiallinen haluaa saada viranomaiselta perittävän, samaa asiaa koskevan asiakirjan lähetetyksi postitse, on pyyntö postitse lähettämisestä, jollei sitä ole tehty viranomaiselle toimitetuissa asiakirjoissa tai suullisesti, tehtävä maksetussa kirjeessä postitse ja siinä selvästi ilmoitettava asiallisen nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

6 §

Kun asiallinen on pyytänyt tai hänen on katsottava pyytäneen, että asiakirja lähetettäisiin hänelle postitse, on viranomaisen, jos pyyntöä ei noudateta, ilmoitettava siitä asialliselle.

7 §

Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään asialliselle, on merkittävä, että postitse lähettäminen tai lähetille antaminen on tapahtunut asiallisen nimenomaisesta pyynnöstä taikka sen johdosta, että hän lähettäessään viranomaiselle samaa asiaa koskevia asiakirjoja on käyttänyt postin välitystä. Niin ikään on asiakirjaan tehtävä merkintä siitä, kenelle ja milloin asiakirja on lähetetty tai annettu.

8 § (6.3.1992/210)

8 § on kumottu A:lla 6.3.1992/210.

9 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty asiallisesta, on voimassa myös sellaisesta asiallisen asiamiehestä, jota tarkoitetaan asiakirjain lähettämisestä annetun lain 3 §:ssä.

10 §

Asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:ssä mainitun viranomaisen toimivallan siirryttyä toiselle viranomaiselle sovellettakoon lain ja tämän asetuksen säännöksiä vastaavasti siihen viranomaiseen.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1954, jolloin oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse 31 päivänä tammikuuta 1930 annettu asetus (46/30) siihen tehtyine muutoksineen lakkaa olemasta noudatettavana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.1954/465:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955.

18.5.1979/478:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1979.

6.3.1992/210:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.