Seurattu SDK 476/2022 saakka.

29.6.1953/294

Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu AsevelvollisuusL:lla 28.12.2007/1438.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Reservin kertausharjoituksiin asevelvollisuuslain nojalla kutsutulle asevelvolliselle suoritetaan erikseen määrättyjen luontoisetujen ja päivärahan lisäksi reserviläispalkkaa palvelusajalta, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

2 § (29.6.1984/515)

Reserviläispalkka määräytyy valtion viran ja toimen haltijoita koskevilla virkaehtosopimuksilla tai säännöksillä vahvistettujen palkkaustaulukoiden mukaisesta peruspalkasta siten kuin valtioneuvosto tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa määrää.

3 §

Reserviläispalkka suoritetaan päiväpalkkana, minkä määrä on kolmaskymmenesosa edellä 2 §:ssä säädetyin perustein lasketusta kuukausipalkasta.

Reserviläispalkkaa maksetaan asianomaiselle jälkikäteen kahdesti kuukaudessa, ja maksaa sen se joukko-osasto, esikunta tai laitos, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee.

4 §

Reserviläispalkkaa älköön suoritettako ajalta, minkä kertausharjoituksiin kutsuttu on ollut:

1) ilman pätevää syytä poissa palveluksesta;

2) tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai sairauden vuoksi palvelukseen kykenemätön; taikka

3) rikoksesta epäiltynä pidätettynä tai vangittuna, mikäli hänet tuomitaan rangaistukseen siitä teosta, minkä vuoksi hänet on pidätetty tai vangittu.

5 § (29.6.1984/515)

5 § on kumottu L:lla 29.6.1984/515.

6 §

Reserviläispalkkaa koskevan asian ratkaisee puolustusministeriö.

Puolustusministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

7 §

Oikeus reserviläispalkkaan on menetetty, ellei tätä palkkaa ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa erääntymispäivästä tai oikeutta siihen saatettu samassa ajassa puolustusministeriön ratkaistavaksi.

8 § (31.12.1974/1043)

8 § on kumottu L:lla 31.12.1974/1043.

9 §

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain mukaan suoritetaan asevelvollisuuslain 48 §:n 2 momentissa tarkoitettua palkkaa myös ylimääräiseen palvelukseen kutsutulle asevelvolliselle.

Sodanajan palkkauksesta säädetään erikseen asetuksella.

10 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.12.1974/1043:
29.6.1984/515:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

HE 21/84, puolvk.miet 2/84, svk.miet 68/84

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.