Seurattu SDK 818/2021 saakka.

10.5.1932/141

Laki alioikeuden istuntojen pitämisestä muualla kuin varsinaisessa istuntopaikassa (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 25.8.2016/673, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §

Jos poikkeustapauksessa jonkin rikosasian laatu tai muut asianhaarat vaativat, kihlakunnanoikeus tai sen puheenjohtaja taikka raastuvanoikeus saa määrätä asian käsittelyn joko kokonaan tai osittain tapahtuvaksi muualla kuin oikeuden varsinaisessa istuntopaikassa. Kun syytetty tai joku syytetyistä on vangittuna, on myöskin oikeusministerillä valta määrätä asian käsittely tapahtuvaksi vankilassa.

2 §

Milloin edellämainituissa tapauksissa oikeuden istunto pidetään tuomiopiirin ulkopuolella, maksettakoon yleisistä varoista istuntopaikan vuokra sekä oikeuden puheenjohtajalle ja jäsenille ynnä viralliselle syyttäjälle matka- ja päivärahankorvaus matkustussäännössä säädettyjen perusteiden mukaan, minkä ohessa oikeus harkitkoon, onko osa tutkimuksen aiheuttamista muistakin kustannuksista tämän johdosta jätettävä valtion vahingoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.