Asiasanat: Tuomioistuin

18.12.2020/1115
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
28.12.2018/1384
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2019-2021
13.9.2018/789
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa
19.12.2017/1024
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
19.12.2017/1023
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
19.12.2017/1022
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
19.12.2017/1021
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
18.11.2016/983
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
18.11.2016/971
Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
24.10.2016/888
Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien istuntopaikoista
13.10.2016/865
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
13.10.2016/864
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
25.8.2016/677
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
25.8.2016/676
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin
25.8.2016/675
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä
25.8.2016/673
Tuomioistuinlaki
11.12.2015/1455
Tuomioistuinmaksulaki
13.12.2013/953
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
31.1.2013/100
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
19.5.2011/516
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
29.4.2011/394
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
14.5.2010/373
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
11.4.2008/222
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
30.3.2007/381
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
30.3.2007/370
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
26.8.2005/665
Laki korkeimmasta oikeudesta
21.12.2004/1153
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
25.2.2000/204
Ulkoasiainhallintolaki
25.2.2000/193
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista
3.12.1999/1121
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa
26.3.1999/430
Hallinto-oikeuslaki
27.3.1998/214
Laki Suomen Pankista
5.1.1994/12
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta
20.3.1992/279
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa
20.8.1982/630
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista
29.6.1978/508
Asetus markkinatuomioistuimesta
13.6.1975/446
Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle
13.6.1975/445
Asetus velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain soveltamisesta Suomen sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä
23.5.1975/349
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa
31.7.1974/646
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa
17.12.1965/655
Asetus eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille
7.5.1965/248
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille
1.1.1734/4
Oikeudenkäymiskaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.