Asiasanat: Terveydenhuolto

27.8.2021/784
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
29.6.2021/617
Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta
29.6.2021/616
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
29.6.2021/615
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
29.6.2021/614
Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki
29.6.2021/612
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
29.6.2021/611
Laki hyvinvointialueesta
17.5.2019/695
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta
26.4.2019/552
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
29.6.2016/548
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
30.12.2015/1737
Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä
30.12.2015/1635
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä
30.12.2013/1201
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
28.12.2012/980
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
29.12.2011/1554
Laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta
8.12.2011/1223
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoituksesta
6.4.2011/338
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
30.12.2010/1326
Terveydenhuoltolaki
24.6.2010/629
Laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista
24.7.2009/569
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
15.5.2009/333
Laki terveyden edistämisen määrärahasta
28.12.2007/1444
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
28.6.1994/564
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
28.6.1994/559
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
27.11.1992/1121
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta
9.10.1992/912
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
17.8.1992/785
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
3.8.1992/734
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
24.8.1990/744
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta
9.2.1990/152
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
20.3.1987/322
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
23.12.1970/822
Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta
23.12.1970/821
Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain soveltamisesta Suomen sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä
11.12.1970/761
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.