Asiasanat: Rikosasia

5.12.2018/1054
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 
30.1.2018/108
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa
18.11.2016/983
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
22.5.2015/669
Laki rikosuhrimaksusta
28.3.2014/255
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
15.6.2012/295
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
24.6.2010/633
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä
19.3.2010/187
Laki CE-merkintärikkomuksesta
19.12.2008/1009
Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä
21.12.2007/1383
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
12.4.2006/267
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
9.12.2005/1015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
20.2.2004/150
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa
30.12.2003/1286
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
30.12.2002/1313
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä
11.7.1997/689
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
16.8.1996/627
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta
5.1.1994/13
Asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
5.1.1994/12
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta
5.1.1994/11
Laki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa
5.1.1994/4
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
24.4.1981/288
Asetus pakkokeinojen käytön kieltämisestä rikosasian vastaajaa vastaan eräissä tapauksissa
7.7.1970/456
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
5.3.1965/148
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa
18.12.1964/620
Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta
20.6.1963/326
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa
29.4.1932/125
Asetus joka sisältää säännöksiä vangittuja henkilöitä koskevien rikosasioiden käsittelyn jouduttamiseksi alioikeudessa
19.12.1889/39
Rikoslaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.