Asiasanat: Eläke

28.12.2018/1315
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019
6.4.2018/214
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
17.11.2017/754
Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
29.12.2016/1531
Eläketukilaki
23.12.2016/1428
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta
9.12.2016/1082
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista
18.3.2016/194
Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
29.1.2016/82
Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki
29.1.2016/81
Julkisten alojen eläkelaki
29.1.2016/80
Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/77
Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/74
Yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/71
Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
29.1.2016/68
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
29.1.2016/67
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta
29.10.2015/1290
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016
29.10.2015/1289
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016
6.3.2015/209
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
30.12.2014/1419
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä
12.12.2014/1144
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
12.12.2014/1143
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
12.11.2014/929
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
20.8.2010/703
Laki takuueläkkeestä
24.4.2009/276
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
11.5.2007/569
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta
11.5.2007/568
Kansaneläkelaki
22.12.2006/1291
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1290
Merimieseläkelaki
22.12.2006/1281
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1280
Maatalousyrittäjän eläkelaki
22.12.2006/1273
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
22.12.2006/1272
Yrittäjän eläkelaki
5.10.2006/874
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta
19.5.2006/396
Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki
19.5.2006/395
Työntekijän eläkelaki
28.1.2005/39
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
27.6.2003/644
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
26.7.2002/635
Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
1.6.2001/456
Laki kansaneläkeindeksistä
15.12.2000/1077
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
12.2.1999/165
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan unionin eläkejärjestelmän välillä
28.11.1997/1038
Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta
14.1.1994/40
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta
28.12.1990/1326
Asetus maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
28.12.1990/1317
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
9.2.1990/107
Laki kansanedustajan perhe-eläkkeestä
7.1.1982/13
Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä
28.1.1977/119
Rintamasotilaseläkelaki
6.1.1977/37
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä.
30.4.1974/329
Laki eräiden valtion varoista suoritettavien perhe-eläkkeiden järjestelystä
29.3.1974/258
Luopumiseläkeasetus
4.1.1974/16
Luopumiseläkelaki
28.5.1971/415
Asetus eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta
7.11.1969/668
Yrittäjien eläkeasetus
4.7.1969/449
Perhe-eläkeasetus
14.7.1967/329
Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta
9.12.1966/612
Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
23.2.1962/184
Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.