Asiasanat

Abortti ks. Raskaus (2) Adoptio ks. Lapseksiottaminen (3) Aerosoli (1)Afganistan (1)Ahvenanmaa (6)Aikuiskoulutus (3)Aikuiskoulutustuki (2)Ajokortti (3)Ajolupa (2)Ajoneuvo (20)Ajoneuvohallinto (1)Ajoneuvohallintokeskus (2)Ajoneuvovero (4)Akku (1)Alioikeus (3)Alkoholi (11)Alkolukko (2)Alueellinen yhteistyö (1)Alueellinen ympäristökeskus (1)Alueellistaminen ks. Valtion toiminto (2) Aluehallintovirasto (5)Alueiden kehittäminen (7)Aluepolitiikka (5)Aluevaihto ks. Valtion omaisuus (12) Aluevalvonta (4)Aluevesi (1)Aluevesiraja (1)Alus (27)Alusjäte ks. Vesiensuojelu (12) Aluskiinnitys (1)Alusliikennepalvelu (2)Alusluotto (1)Alusrekisteri (2)Alusturvallisuus (6)Ammatillinen aikuiskoulutus (1)Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (2)Ammatillinen koulutus (7)Ammatillinen opettajankoulutus (4)Ammatillinen oppilaitos (2)Ammatillinen peruskoulutus (1)Ammatillinen perustutkinto (4)Ammatinharjoittaja (1)Ammattikorkeakoulu (11)Ammattipätevyys (7) ks. myös Kelpoisuusvaatimukset (4) Pätevyysvaatimukset (7) Ammattitauti (4)Ammattitutkinto (3)Ampuma-ase (4)Ampumakoulutus (1)Ampumarata (1)Ansiomerkki (1)Apteekkivero (1)Apuraha (4)Arava (4)Aravalaina (2)Arkisto (8)Arkistolaitos (2)Arpajaiset (2)Arpajaisvero (2)Arvo-osuus (3)Arvo-osuusjärjestelmä (3)Arvo-osuustili (1)Arvonimi (2)Arvonlisävero (4)Arvopaperi (6)Arvopaperimarkkinat (3)Arvopaperinvälitys ks. Sijoituspalvelutoiminta (5) Asbestityö (3)Ase (5)Aseeton palvelus (2)Asepalvelus (2)Aseriisunta (1)Asevelvollisuus (15)Asiakirja (24)Asianajaja (1)Asianajajayhdistys (2)Asiointi ks. Sähköinen asiointi (7) ASP ks. Asuntosäästöpalkkio (3) Asuinhuoneisto (4)Asuinrakennuksen korjaustoiminta (1)Asuinrakennus (4)Asuintalovaraus (1)Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (1)Asumisoikeusasunto (1)Asumisoikeustalo (1)Asumisoikeustalolaina (2)Asumisoikeusyhdistys (1)Asumistuki (18)Asunnon korjaustoiminta (1)Asunto (8)Asunto-olojen kehittämisrahasto ks. Valtion asuntorahasto (1) Asunto-olot (2)Asunto-osake (1)Asunto-osakeyhtiö (2)Asunto-osakeyhtiötalo (1)Asunto-osakeyhtiötalolaina (1)Asuntokauppa (3)Asuntolaina (12)Asuntorahasto (1)Asuntosäästöpalkkio (3)Asuntotuotanto (1)Atomivastuu ks. Ydinvastuu (1) Audiovisuaalinen tuotanto (1)Aukioloaika (1)Auktorisoitu kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (6) Auto (2)Autokiinnitys (1)Automaattikauppa (1)Automaattinen tietojenkäsittely (2)Autovero (2)Avaruusesine (1)Avaruustoiminta (1)Avioliitto (4)Avoin yhtiö (2)Avopuoliso (1)Avustus ks. Valtionapu (112)
Edunvalvontavaltuutus (1)Eduskunnan kanslia (1)Eduskunnan kirjasto (2)Eduskunnan oikeusasiamies ks. Oikeusasiamies (3) Eduskunnan pankkivaltuutettu (2)Eduskunnan virkamies (2)Eduskunta (6)Eduskuntavaali (2)Edustajanpalkkio (1)Edustusto ks. Ulkomaanedustus (2) Ehdollinen rangaistus (1)Ehdollinen vankeus (1)Ehdonalainen vapaus (4)Elatus (2)Elatusapu (4)Elatustuki (2)Elatusturva (2)Elatusvelvollisuus (1)Elinkeino (6)Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (5) ks. myös Aluehallintovirasto (5) Elinkeinokeskus ks. Työvoima- ja elinkeinokeskus (2) Elinkeinon harjoittamisen oikeus (4)Elinkeinonharjoittaja (3)Elinkeinotoiminta (2)Elinkeinotulovero (2)Elinsiirto ks. Ihmisen elin (4) Elintarvike (9)Elintarvikehygienia (2)Elintarvikelisäaine (2)Elintarviketurvallisuus (1)Elintarviketurvallisuusvirasto (1)Elintarvikevalvonta (2)Elintarvikevirasto (1)Elokuva (3)Elokuvataide (1)Elokuvatarkastamo (2)ELY-keskus ks. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (5) Eläin (6)Eläinjalostus (1)Eläinkuljetus (3)Eläinlääkintä (3)Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (1)Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (1)Eläinlääkintähuolto (3)Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1)Eläinlääkäri (2)Eläinsivutuote (1)Eläinsuoja (1)Eläinsuojelu (13)Eläintauti (5)Eläintuki (2)Eläintunnistusjärjestelmä (2)Eläke (75)Eläkekassa (2)Eläkelaitos (2)Eläkemaksu (1)Eläkerahasto (2)Eläkesäätiö (2)Eläketurvakeskus (2)Eläkkeensaajan asumistuki (9)Energia (1)Energia-avustus (1)Energiahuolto (3)Energialähde (2)Energiamarkkinavirasto (1)Energiamerkintä (1)Energiatehokkuus (6)Energiatodistus (3)Energiatuki (4)Energiavero (1)Energiavirasto (1)Ennakkoperintä (7)Ennakonkanto ks. Ennakkoperintä (7) Ennakonpidätys ks. Ennakkoperintä (7) Entinen tiealue (1)EPPO ks. Euroopan syyttäjävirasto (1) Erikoiskasvi (1)Erikoissairaanhoito (3)Erioikeus (1)Erityisrahoitusyhtiö (2)Eroraha (1)ERVV ks. Euroopan rahoitusvakausväline (1) Erämaa (1)Esiopetus (1)Esittävä taide (1)Esitutkinta (6)Esteellisyys (1)Estonian hylky (1)ETA ks. Euroopan talousalue (2) ETA-valtio (1)Etelä-Konneveden kansallispuisto (1)Etelämanner (1)Etuosto-oikeus (2)Etuyhtymä (1)EU-ympäristömerkki (1)Euro (1)Euroopan neuvosto (1)Euroopan rahoitusvakausväline (1)Euroopan syyttäjävirasto (1)Euroopan talousalue (2)Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (1)Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (1)Euroopan unioni (32)Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (1)Euroopan vakausmekanismi ks. Euroopan rahoitusvakausväline (1) Euroopan yhteisöjen komissio (1)Euroopan yhteisöt (11)Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (1)Eurooppaosuuskunta (2)Eurooppayhtiö (2)Evankelis-luterilainen kirkko (15)EY-säädös (1)
Haaste (2)Haastemies (2)Haja-asutusalue (1)Hakemusasia (2)Halkominen ks. Maanmittaustoimitus (7) Halli ks. Hylje (2) Hallinto-oikeus (3)Hallintoasia (5)Hallintokokeilu (1)Hallintomenettely (1)Hallintopurku ks. Hallintoasia (5) Hallintovalitus ks. Hallintoasia (5) Hammashuolto (1)Hammaslääkärinpalkkio (1)Hankinta-asiat ks. Julkiset hankinnat (11) Hansel Oy (1)Harjoittelukoulu (2)Harmaan talouden selvitysyksikkö (1)Haus kehittämiskeskus Oy (1)Hautaaminen (1)Hedelmöityshoito (1)Helsingin eurooppalainen koulu (1)Helsingin kauppakorkeakoulu (1)Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (2)Henkilöauto (2)Henkilökortti (2)Henkilöliikenne ks. Joukkoliikenne (4) Luvanvarainen henkilöliikenne (2) Tieliikenne (22) Henkilöluettelo (2)Henkilönsuojain (2)Henkilörekisteri (6) ks. myös Henkilötieto (12) Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa (2)Henkilöstörahasto (3)Henkilötieto (12) ks. myös Henkilörekisteri (6) Henkilövaihto (2)Henkilövuokra-auto ks. Taksi (2) Henkivakuutus (1)Hevonen (1)Hevostalous (1)Hiilidioksidi (1)Hintasulku (1)Hirvieläin (1)Hirvieläinvahinko (1)Hissi (2)Hoitolaitos (1)Holhous (5)Holhoustoimi (1)Hossa (1)Hovioikeus (14)Hukkakaura (2)Huoltolaitos (1)Huoltovarmuuden turvaaminen (2)Huoltovarmuuskeskus (2)Huoneenvuokra (4) ks. myös Asuinhuoneisto (4) Huoneistotietojärjestelmä (1)Huumausaine (8)Huvialus (1)Hybridiuhka (1)Hylje (2)Hypoteekkiyhdistys (1)Hyvityssakko (2)Hyödyllisyysmallioikeus (2)Hätäkeskus (2)Hätäkeskusalue (2)
Kaasu (6)Kaasulaite (1)Kaasusäiliö (1)Kaasuturbiini (1)Kaatopaikka (1)Kainuu (1)Kaivos (5)Kaksikäyttötuote (1)Kalastus (11)Kalastuspolitiikka (2)Kalatalous (1)Kalibrointi (1)Kalleusluokitus (2)Kampaamo (1)Kana (2)Kanava (1)Kansainvälinen henkilövaihto (2)Kansainvälinen kuljetus ks. Kuljetus (12) Kansainvälinen oikeusapu (2)Kansainvälinen sopimus (30)Kansainvälinen yhteistoiminta (7)Kansainvälisluontoiset perheoikeudelliset suhteet (1)Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos (1)Kansalaisaloite (2)Kansalaisuudettomuus ks. Kansalaisuus (5) Kansalaisuus (5)Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (1)Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (2)Kansallinen turvallisuus (2)Kansallisarkisto (2)Kansallisgalleria (1)Kansallispuisto (13)Kansanedustaja (1)Kansanedustajain eläke (2)Kansanedustajain vaali (2)Kansaneläke (6)Kansaneläkeindeksi (2)Kansaneläkelaitos (7)Kansaneläkemaksu (1)Kansanterveys (2)Kansanterveyslaitos (2)Kansanäänestys (2)Kastroiminen (2)Kasvatuslaitos (1)Kasvi (2)Kasvihuoneviljelmä (1)Kasvilajike (1)Kasvinjalostajanoikeus (2)Kasvinjalostus (1)Kasvinsuojelu (6)Kasvinsuojeluaine (2)Kasvinsuojelurekisteri (1)Kasvinterveys ks. Kasvinsuojelu (6) Kasvintuhooja (2)Kasvintuotannon tarkastuskeskus (1)Kasvintuotanto (1)Katsastus (5)Katu (2)Kaupanvahvistaja (3)Kauppa (5)Kauppa- ja teollisuusministeriö (1)Kauppa-alus (3)Kauppa-alusluettelo (1)Kauppaedustaja (1)Kauppahintarekisteri (1)Kauppakaari (1)Kauppakamari (2)Kauppakorkeakoulu (1)Kauppalaki (2)Kaupparekisteri (2)Kauppasopimus (2)Kaupunginviskaali (1)Kaupunki (1)Kaupunkiliikenne (1)Kausityöntekijä (1)Kauttakulkuliikenne (1)Kehitysalue (3)Kehitysmaa (1)Kehitysvammainen (2)Kehitysyhteistyö (1)Keksintö (4)Kelpoisuusvaatimukset (4) ks. myös Ammattipätevyys (7) Pätevyysvaatimukset (7) Kemiallinen ase (1)Kemikaali (13) ks. myös Vaarallinen aine (26) Kera Oy (1)Keräyspaperi (1)Keskusverolautakunta (2)Kestävä kehitys (1)Kestävä metsätalous (3)Kesäyliopisto ks. Yliopisto (9) Keva (1)Kielenkääntäjä (6)Kielilaki (8)Kielitaito (8)Kielitutkinto (4)Kieltomenettely. Rajat ylittävä (1)Kierrätys ks. Jätehuolto (19) Kiertotalous (2)Kihlakunnansyyttäjä (2)Kiinnitys (5)Kiinnitysluottopankki (1)Kiinnitysrekisteri ks. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri (2) Kiinteistö (10)Kiinteistöinsinööri (1)Kiinteistönmuodostaminen (3)Kiinteistönvälitys (3)Kiinteistörahasto (1)Kiinteistörekisteri (2)Kiinteistötietojärjestelmä (1)Kiinteistötoimitus (1)Kiinteistötoimitusmaksu (3)Kiinteistövero (2)Kiinteä omaisuus (4) ks. myös Kiinteistö (10) Kuntajako (4) Valtion omaisuus (12) Kilpailu (3)Kilpailu- ja kuluttajavirasto (3)Kilpailuneuvosto (2)Kioski (1)Kioskikauppa (1)Kioton pöytäkirja (1)Kirjailija (2)Kirjanpito (5)Kirjanpitolautakunta (1)Kirjasto (5)Kirkko (22)Kirkkojärjestys (2)Kissa (2)Kivenlouhinta (1)Kivennäislöydös (1)Koe-eläintoiminta (1)Koira (2)Kokoontumisvapaus (1)Kolin kansallispuisto (1)Koloveden kansallispuisto (1)Koltta (2)Komitea (1)Kommandiittiyhtiö (2)Kone (1)Konfliktimineraali (1)Konkurssi (10)Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri (3)Konserniavustus (2)Konsernitilinpäätös (2)Konsulipalvelu (1)Kontti (2)Korjausavustus (3)Korkeakoulu (11) ks. myös Yliopisto (9) Korkeakouluopinnot (3)Korkeakouluopiskelija (1)Korkeakoulututkinto ks. Tutkinto (14) Korkein hallinto-oikeus (4)Korkein oikeus (4)Korko (7)Korkotuki (5)Korkotukilaina (9)Korkotukiluotto (1)Korkotukivuokra-asunto (1)Korkotulo (2)Korkotulon lähdevero (1)Koronavirus (4)Korontasausyhtiö (1)Korvaus (33)Koskiensuojelu (1)Kosmetiikka (2)Kotieläintuki (1)Kotihoito (2)Kotikunta (4)Kotimaisten kielten keskus (1)Kotitaloustyöntekijä (1)Kotoutuminen (2)Koulukoti ks. Kasvatuslaitos (1) Koulumatkatuki (1)Koulutus (10)Koulutus- ja erorahasto (1)Koulutuskeskus (2)Koulutuskorvaus (1)Kriisinhallinta (3)Kriminaalihuolto (1)Kuitti (1)Kuljettajantutkinto (1)Kuljetus (12)Kuljetusavustus (1)Kuljetustuki (2)Kulttuuriesine (3)Kulttuuriomaisuuden suojelu (1)Kulttuuriperintö ks. Kulttuuriomaisuuden suojelu (1) Kulttuuritoimi (4)Kulttuuritoiminta (1)Kuluttaja-asiamies (1)Kuluttajaluotto (4)Kuluttajaneuvonta (2)Kuluttajansuoja (21)Kuluttajariita (3)Kuluttajaturvallisuus (1)Kuluttajavalituslautakunta (2)Kuluttajavirasto (4)Kulutushyödyke (2)Kulutustavara (2)Kunnallinen kansanäänestys (1)Kunnallinen työehtosopimus (1)Kunnallinen työmarkkinalaitos (1)Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä (4)Kunnallinen virkaehtosopimus (1)Kunnallisvero (1) ks. myös Veroäyri (3) Kunnan kalleusluokitus (1)Kunnan kiinteistöinsinööri (1)Kunnan peruspalvelut ks. Peruspalvelutoiminta (2) Kunnan suhdannetalletus (1)Kunnan valtionosuus (2)Kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeus (1)Kunnan yhdistymisavustus (1)Kunnan ympäristönsuojelu (1)Kunnan ympäristönsuojeluhallinto (1)Kunniamerkki (1)Kunnossa- ja puhtaanapito (1)Kunta (28)Kunta- ja palvelurakenneuudistus (3)Kuntainliitto (1)Kuntajako (4) ks. myös Kunta- ja palvelurakenneuudistus (3) Kuntaraja (1)Kuntaselvitys (2)Kuntayhtymä (1)Kuntien eläkevakuutus ks. Keva (1) Kuntien takauskeskus (1)Kuntouttava työtoiminta (1)Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyö (1)Kuntoutus (8)Kuntoutusraha (2)Kuolemansyyn selvittäminen (4)Kuolleeksi julistaminen (2)Kuorma-auto (2)Kuuba (1)Kuulovammainen (2)Kuulutus ks. Julkinen kuulutus (1) Kuulutusrekisteri (1)Kuvaohjelma (2)Kylvösiemen ks. Siemen (2) Käräjäoikeus (20)Kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (6)
Laajakaista (1)Lahjanlupaus (1)Lahjavero (1)Lahjoitus (2)Lainhuudatus (1)Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri (2)Lainsäädännön arviointi (1)Laiva-apteekki (1)Laivahenkilökunta (5)Laivanisäntä (1)Laivanrakennus (1)Laivanvarustamotoiminta (1)Laivavaruste (3)Lannoite (2)Lapseksiottaminen (3)Lapsen elatus (1)Lapsen huolto ja tapaamisoikeus (5)Lapsen kotihoito (3)Lapsiasiavaltuutettu (1)Lapsilisä (1)Lapsipornografia (1)Lapsiturvallisuus (1)Lasten ja nuorten palvelut (1)Lastensuojelu (8)Latvia (1)Lautakunta (21)Lautamies (1)Leimavero (2)Lelu (2)Lentoasema (1)Lentoliikenne (17)Lentoturvallisuus (1)Liettua (1)Liha (1)Liikehuoneisto (1)Liikelaitos (4)Liikenne (6) ks. myös Joukkoliikenne (4) Lentoliikenne (17) Luvanvarainen henkilöliikenne (2) Maastoliikenne (3) Tieliikenne (22) Vesiliikenne (23) Liikenne- ja viestintäministeriö (5)Liikenne- ja viestintävirasto (1)Liikennemerkki (1) ks. myös Tieliikenne (22) Liikenneonnettomuus (1)Liikennesääntö. Kanavien (1)Liikenneturva (1)Liikenneturvallisuus (1)Liikenneturvallisuusmaksu (1)Liikennevahinko (1)Liikennevahinkolautakunta (2)Liikennevakuutus (2)Liikennevakuutuskeskus (1)Liikennevalvonta (1)Liikennevirasto (2)Liikenneväylä (2)Liikenneyrittäjäkoulutus (1)Liikenteen ohjauslaite (1)Liikeosake (1)Liikepankki (2)Liikesalaisuus (1)Liiketoimintakielto (1)Liiketoimintakieltorekisteri (1)Liikkumiskielto (1)Liikunta (4)Liikuntavammainen (4)Linja-auto (2)Linja-autoliikenne (1)Lippu (1)Lisäeläkejärjestely (1)Lohkominen ks. Maanmittaustoimitus (7) Lomituspalvelu (3)Louhintatyö (3)Lukio (8)Lunastus (2)Lunastusoikeus (2)Luonnonhaittakorvaus (4)Luonnonmukainen eläintuotanto (1)Luonnonmukainen maataloustuotanto (4)Luonnonmukainen viljely (4)Luonnonpuisto (1)Luonnonsuojelu (23) ks. myös Ilmansuojelu (10) Vesiensuojelu (12) Ympäristönsuojelu (22) Luonnonsuojelualue (2)Luonnonvarakeskus (2)Luontaiselinkeino (2)Luopumiseläke (2)Luotsaus (5)Luotsausliikelaitos (2)Luottolaitos (13)Luottotieto (2)Luvanvarainen henkilöliikenne (2)Luvanvarainen tavaraliikenne (1)Lyhytaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä (1)Lähdevero (4)Lähestymiskielto (3)Lähetetty työntekijä (1)Lääke (11)Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (2)Lääkehoidon kehittämiskeskus (2)Lääkelaitos (2)Lääkeluettelo (2)Lääkemääräys (1)Lääketaksa (3)Lääketieteellinen tutkimus (6)Lääkinnällinen kuntoutus (1)Lääkäri (3)Lääkärintarkastus (1)Lääninhallitus (2)Löytötavara (2)
Maa- ja metsätalousministeriö (4)Maa-aines (3)Maahanmuuttaja (7)Maahanmuuttovirasto (2)Maahantuonti ks. Ulkomaankauppa (8) Maakaari (3)Maakaasu (7)Maakotka (1)Maakunnansyyttäjänvirasto (1)Maakunnanvoudinvirasto (1)Maakunta (4)Maakuntajako (1)Maankäyttö (1)Maankäyttö- ja rakennuslaki (4)Maanmittauslaitos (3)Maanmittaustoimitus (7)Maanpuolustus (4)Maanpuolustuskorkeakoulu (1)Maanpuolustuskoulutus (1)Maantieliikenne ks. Tieliikenne (22) Maanviljely (2)Maanvuokra (2)Maaoikeus (3)Maaseudun kehittäminen (6)Maaseutuelinkeino (8)Maaseutuelinkeinohallinto (1)Maaseutuelinkeinorekisteri (1)Maaseutuhallinto (1)Maaseutuvirasto (1)Maastoliikenne (3)Maatalouden interventiorahasto (1)Maatalouden investointivaraus (1)Maatalouden ympäristötuki (3)Maatalous (2)Maatalouspolitiikka (1)Maataloustuki (31)Maataloustuote (3)Maatalousyrittäjä (2)Maatalousyrittäjän eläke (5)Maatalousyrittäjän lomituspalvelu (1)Maatalousyrittäjän luopumiskorvaus (1)Maatalousyrittäjän luopumistuki (3)Maatalousyrittäjän sairausvakuutus (2)Maatalousyrittäjän sukupolvenvaihdoseläke (2)Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus (1)Maatalousyrittäjän työterveyshuolto (1)Maatila (4)Maatilatalouden tulovero (2)Maatilatalous (1)Maistraatti (8)Maito (2)Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2)Makeis- ja virvoitusjuomavero ks. Virvoitusjuomavero (1) Makeisvero ks. Valmisteverotus (10) Maksamismääräys (1)Maksu (78)Maksukyvyttömyysmenettely (1)Maksulaitos (3)Maksupalvelu (2)Maksuperuste (2)Maksuton oikeudenkäynti (3)Maksuvapautus (2)Maksuväline (2)Mallioikeus (2)Malmi (1)Mannerjalusta (1)Markkinaoikeus (4)Markkinatuomioistuin (1)Markkinointimaksu (1)Matalapalkkatuki ks. Työnantajan matalapalkkatuki (1) Matkailun edistämiskeskus (1)Matkakustannuksen korvaaminen (8)Matkapaketti ks. Matkapalvelu (4) Matkapalvelu (4)Matkatoimisto ks. Valmismatkaliike (4) Matkustaja-alus (3)Matkustajaliikenne (1)Meluntorjunta (2)Meren pilaantumisen ehkäiseminen (3)Merenkulkija ks. Merimies (7) Merenkulku ks. Vesiliikenne (23) Merenkulkulaitos (3)Merensuojelu ks. Vesiensuojelu (12) Merentutkimuslaitos (2)Merialuesuunnittelu (1)Merilaki (2)Meriliikenne ks. Vesiliikenne (23) Merimiehen vuosiloma (1)Merimies (7)Merimieseläke (4)Merimieskatselmus (1)Meripelastus (3)Merityöaika (1)Merityösopimus (1)Metalliraha (1)Metsityspalkkio (1)Metso (1)Metsä (9)Metsähallitus (4)Metsäkeskus (4)Metsänhoitoyhdistys (2)Metsänsuojelu (1)Metsänviljelyaineisto (1)Metsäsieni ks. Sieni (2) Metsästys (7)Metsätalous (7)Metsätuho (3)Metsävero (1)Mielenterveys (2)Mielisairaala (1)Mies (1)Ministerivastuu (1)Mittaamisväline (1)Mittanormaalijärjestelmä (1)Mittatekniikan keskus (3)Mittauslaite (2)Mittayksikkö (3)Moottoriajoneuvo ks. Ajoneuvo (20) Moottoriajoneuvovero (2)Muinaismuisto (2)Museo (5)Museovirasto (2)Muuntogeeninen organismi (1)Myyntimies (1)Määräyskokoelma (3)
Paikallishallinto (1)Paikkatieto (1)Paineastia (2)Painelaite (4)Painesäiliö ks. Paineastia (2) Painovapaus (1)Pakkaus (3)Pakkausjäte (2)Pakkokeino (8)Pakkolaitos (1)Pakolainen (1)Palava neste (1)Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu (4)Palkka (5)Palkkaturva (6)Palkkio (2)Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (1)Palosuojelurahasto (1)Paloturvallisuus (2)Palvelujen tarjoaminen (1)Palvelusarvo (2)Palveluseteli (1)Pankki (11)Pankkitili (1)Pankkivaltuutettu (2)Panostaja (3)Panttaus (3)Panttilainauslaitos (1)Paristo (1)Parisuhde (1)Parkkisakko ks. Pysäköintivirhemaksu (12) Parturi (1)Passi (5)Patentti (2)Patentti- ja rekisterihallitus (3)Patenttituomioistuin (1)Patoturvallisuus (2)PCB (1)Pelastusopisto (1)Pelastustoimi (7)Pelastusviranomainen (2)Peliautomaatti (1)Perhe-eläke (10)Perhehoito (3)Perheoikeudelliset suhteet (1)Periminen ks. Perintä (4) Perintö (2) Perimisen turvaaminen (1)Perintä (4)Perintö (2)Perintö- ja lahjavero (1)Perintökaari (2)Periytyvä ominaisuus (2)Peruna (2)Peruskoulu (2)Peruskuivatustoiminta (1)Perusopetus (5)Peruspalvelutoiminta (2)Perusraaka-ainehuolto (1)Perustulokokeilu (1)Perustuslaki (2)Perusyhtiöjärjestys (1)Perämeren kansallispuisto (1)Petoeläinvahinko (2)Petrea. Kuntoutusyhtiö (1)Pientyönantajan ilmoituspalvelujärjestelmä (1)Pinta-alalisä/-tuki (1)Pitkäaikaissäästäminen ks. Säästämissopimus (1) Pitkäaikaistyötön (1)Pohjoismaat (13)Pohjoismaiden Investointipankki (1)Pohjoismaiden neuvosto (1)Pohjoismaiden projektivientirahasto (1)Poikkeusolot (1)Poliisi (19)Poliisiammattikorkeakoulu ks. Poliisikoulutus (3) Poliisikoulutus (3)Polttoaine (8)Polttoainemaksu (3)Polttoainevero (2)Polttolaitos (1)Polttoturve ks. Turve (2) Polttoöljy (1)Poronhoito (4)Porotalous (7)Postipalvelu (3)Postitoiminta (2)Potilaan asema (4)Potilasasiakirja (1)Potilasvahinko (3)Potilasvahinkolautakunta (1)Potilasvakuutus (2)Presidentin kanslia (1)Presidentti (3)Professori (2)Prokura (1)Punainen Risti (1)Puola (1)Puolue (2)Puolustuskiinteistöt (1)Puolustusmateriaali ks. Puolustustarvike (4) Puolustusministeriö (5)Puolustustarvike (4)Puolustustila (1)Puolustusvoimat (13)Puutarhatalous (2)Puutavara (1)Puutavaranmittaus (3)Pyhä-Luoston kansallispuisto (1)Pyrotekninen tuote ks. Räjähde (9) Pysäkointivalvonta (1)Pysäköintivirhemaksu (12)Pyy (1)Pyyntilupamaksu (1)Päihdehuolto (3)Päihtyneen käsittely (1)Päijänteen kansallispuisto (1)Päiväraha (6)Päiväsakko (1)Pätevyysvaatimukset (7) ks. myös Ammattipätevyys (7) Kelpoisuusvaatimukset (4) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (1)Pääkaupunkiseutu (1)Pääomasijoitustoiminta (1)Päästökauppa (5)
Raastuvanoikeus (1)Radio (1)Radiolaite (1)Radiotoiminta (2)Radiovastuu (2)Raha (4)Raha-automaatti (1)Rahankeräys (3)Rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta (1)Rahanpesu (7)Rahapeli (2)Rahasto (28)Rahoituslaitos (5)Rahoitustarkastus (4) ks. myös Finanssivalvonta (3) Rahoitustoiminta (2)Rahoitusvakausviranomainen (2)Rahoitusvakausvirasto ks. Rahoitusvakausviranomainen (2) Rahoitusvakuus (1)Raideliikenne (1) ks. myös Rautatie (8) Raideliikennevastuu (1)Raittiustyö (1)Rajanylityspaikka (2)Rajavartiointi (3)Rajavartiolaitos (7)Rajavartioviranomainen (1)Rajoitetusti verovelvollinen (3)Rakennerahasto (6)Rakennus (12)Rakennusinvestointi (1)Rakennuskaari (1)Rakennuslaki (2)Rakennussuojelu (1)Rakennustaiteellinen perintö (1)Rakennustoiminta (6)Rakennustuote (3)Rakennustyö (2)Rakennusurakka (1)Rakennusvero (1)Rakentamismääräys (1)Rangaistus (24)Rangaistuslaitos (1)Rangaistusmääräysmenettely (1)Ranskalais-suomalainen koulu (2)Raskaus (2)Ratahallintokeskus (3)Rataverkko (2)Rauhanturvaamistoiminta (2)Rautatie (8)Rautatiekuljetus (2)Rautatievirasto (1)Ravintolisä (1)Ravintovalmiste (1)Ravitsemistoiminta (2)Rehu (1)Rekisteröinti (2)Rekisteröity parisuhde (2)Rengas (1)Resepti ks. Lääkemääräys (1) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (1)Riistahallinto (2)Riistanhoitomaksu (1)Riistavahinko (1)Riita-asia (8)Rikesakko (6)Rikoksen ehkäiseminen (5)Rikoksentekijä (3)Rikoksenuusija (2)Rikosasia (32)Rikoslaki (7)Rikosoikeudellinen seuraamus (3)Rikosrekisteri (4)Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (2)Rikosseuraamusalan neuvottelukunta (1)Rikosseuraamuslaitos (6)Rikosvahingon korvaaminen (1)Rikosvahinko (2)Rintamasotilaseläke (2)Rintamaveteraani (3)Riskipääomatakuu (1)Ritarikunta (1)Rokotus (2)Romuajoneuvo (6)Ruokaperuna ks. Peruna (2) Ruokasieni ks. Sieni (2) Ruokavirasto (2)Ruotsi (9) ks. myös Pohjoismaat (13) Ruotsin kielen lautakunta (1)Ruotsin kieli (2)Ryhmäkanne (1)Ryhmärakennuttaminen (2)Räjähde (9)Räjähdystarvike (2)Räjähdysvaara (1)Räjähdysvaarallinen aine (2)Räjäytys- ja louhintatyö (2)Räjäytystyö (4)
Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus (1)Saamelaisalueen koulutuskeskus (1)Saamelaisasiain neuvottelukunta (1)Saamelaiskäräjät (2)Saamelaisvaltuuskunta (1)Saamen kieli (4)Saamisten periminen (5)Saaristokuljetus (1)Saaristomeren kansallispuisto (1)Saariston kehityksen edistäminen (1)Saariston kehitys (2)Saatavat ks. Saamisten periminen (5) Saatavien perintä ks. Saamisten periminen (5) Saimaa (1)Sairaala (1)Sairaanhoito (15)Sairaankuljetus (2)Sairaus (5) ks. myös Ammattitauti (4) Sairausvakuutus (8)Sairausvakuutusmaksu (2)Sakko (10) ks. myös Hyvityssakko (2) Sakkorangaistus (2)Salakuljetus (1)Salassapitosäännös (50)Sananvapaus (1)Sanomalehdistö (1)Sanomalehtimieseläke (1)Satama (2)Satovahinko (1)Seksuaalirikos (1)Selkämeren kansallispuisto (1)Senaatti-kiinteistöt (1)Sertifiointi (1)Seurakunta (9)Seutuyhteistyökokeilu (2)Shekki (1)Siemen (2)Siemenperuna ks. Peruna (2) Sieni (2)Sijoituspalvelutoiminta (5)Sijoitusrahasto (2)Sijoitusten edistäminen (1)Sika (1)Silta (1)Sinetti (3)Sipoonkorven kansallispuisto (1)Sirkus (1)Sisäministeriö (4)Sisävesisäännöt (1)Sitra ks. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (1) Siviili-ilmailu ks. Lentoliikenne (17) Siviilihenkilöstö (1)Siviilipalvelus (4)Sivistystyö (2)Slovakia (1)Slovenia (1)Soidensuojelu (3)Sora ks. Maa-aines (3) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (2)Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (1)Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus (2)Sosiaali- ja terveyskertomus (1)Sosiaali- ja terveysministeriö (4)Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta (1)Sosiaalihuolto (21)Sosiaalinen luototus (1)Sosiaalinen yritys (1)Sosiaalipalvelut (3)Sosiaaliturva (3)Sosiaaliturvamaksu (1)Sotarikostuomioistuin (1)Sotatarvike (4)Sotilasajoneuvo (1)Sotilasarvo (2)Sotilasavustus (1)Sotilasilmailu (3)Sotilaskurinpito (3)Sotilaskäskyasia (1)Sotilasoikeudenkäynti (4)Sotilastapaturma (1)Sotilastiedustelu (2)Sotilasvala (1)Sotilasvamma (2)Steriloiminen (2)Stipendi (1)Suhdannetalletus (2)Sukunimi (3)Sukupolvenvaihdoseläke (2)Sukupuolen muuttaminen (1)Suomalais-venäläinen koulu (2)Suomen Akatemia (2)Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (1)Suomen kieli (2)Suomen Leijonan ritarikunta (1)Suomen lippu (2)Suomen metsäkeskus ks. Metsäkeskus (4) Suomen Pankki (3)Suomen perustuslaki (1)Suomen Punainen Risti (1)Suomen säädöskokoelma (4)Suomen talousvyöhyke ks. Talousvyöhyke (1) Suomen Teollisuussijoitus Oy (1)Suomen vaakuna (1)Suomen ympäristökeskus (2)Suoritemaksu ks. Maksu (78) Suu- ja sorkkatauti (1)Suuronnettomuus (2)Suuronnettomuusvaaran torjunta (1)Svenska Finlands folkting (1)Syrjintä ks. Yhdenvertaisuus (4) Sytytysneste (1)Syyria (1)Syyttäjä (7)Syyttäjälaitos (2)Syyttäjänvirasto (5)Syyttömästi vangittu (1)Syöpäsairaus (1)Syöpävaarallisuus (6)Sähkö (3)Sähköenergia (1)Sähköinen allekirjoitus (3)Sähköinen asiointi (7)Sähköinen lääkemääräys ks. Lääkemääräys (1) Sähköinen viestintä (1)Sähkölaite (6)Sähkölaitos (1)Sähkömarkkinat (4)Sähköntuotanto (5)Sähköturvallisuus (3)Sähkötyö (1)Sähköverkkotoiminta (1)Sähkövero (1)Säteily (3)Säteilyturvakeskus (1)Säteilytyö (1)Säädetty määräaika (1)Säädöskokoelma (4)Säästämissopimus (1)Säästöpankki (2)Säätiö (10)Säätyjen erioikeus (1)
Taidemuseo (2)Taidenäyttely (2)Taimiaineisto (1)Taiteen edistäminen (2)Taiteen perusopetus (2)Taiteilija-apuraha (2)Taiteilijaeläke (2)Taiteilijaprofessori (2)Takaisinsaanti konkurssipesään (1)Takaus (3)Takavarikko (3)Taksa (4)Taksi (2)Taksiliikenne (3)Takuueläke (1)Talletus (2)Talletuspankki (2)Taloudellinen tutkimuskeskus (1)Talous- ja rahaliitto (1)Talous- ja velkaneuvonta (1)Talousarvio (3)Talousneuvosto (3)Talousvesi (2)Talousvyöhyke (1)Tanska (9) ks. myös Pohjoismaat (13) Tapaamisoikeus ks. Lapsen huolto ja tapaamisoikeus (5) Tapaturmakorvaus (10)Tapaturmalautakunta (1)Tapaturmavakuutus (4)Tarkastus (6)Tarkastuslautakunta (1)Tartuntatauti (3)Tasa-arvo (2)Tasa-arvolautakunta (2)Tasa-arvovaltuutettu (3)Tasavallan presidentin kanslia (1)Tasavallan presidentti (3)Tavara-arpajaiset (1)Tavaraliikenne ks. Luvanvarainen tavaraliikenne (1) Tavaramerkki (3)Teatteri (2)Teeri (1)Teijon kansallispuisto (1)Tekes ks. Tekijänoikeus (8)Teknillinen tutkimuskeskus (1)Tekninen määräys (2)Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (5)Telemarkkinat (2)Teletoiminta (4)Televiestintä (2)Televisio- ja radiorahasto (1)Televisiomaksu (1)Televisiotoiminta (3)Tenojoki (1)Teollisoikeus (2)Teollisuusperuna ks. Peruna (2) Terrorismi (5)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3)Terveydenhoito (12)Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (2)Terveydenhuollon tutkinto (1)Terveydenhuolto (42)Terveydensuojelu (5)Terveystarkastus (1)Teräase (2)Testamentti (1)Testaus (1)Tie (7)Tiealue (1)Tiedoksianto (3)Tiedustelutoiminta (1)Tiehallinto (2)Tiekuljetus (3)Tiekuljetussopimus (2)Tielaitos (2)Tieliikelaitos (3)Tieliikenne (22)Tieliikenteen tietojärjestelmä (2)Tienkäyttömaksu ks. Tietulli (1) Tieteellinen tutkimus (2)Tieteellisten seurain valtuuskunta (1)Tietohallinto (7)Tietokanta (2)Tietoliikenne (2)Tietosuoja (15)Tietosuojavaltuutettu (1)Tietotekniikka (3)Tietoturva (6)Tietoverkkorikollisuus (3)Tietoyhteiskunta (3)Tietulli (1)Tilasto (3)Tilastokeskus (2)Tilinpäätös (3)Tilintarkastus (7)Tilisiirto (1)Tilusjärjestely (2)Todistaja (1)Todistajansuojelu (1)Todistelukustannus (3)Todistusaineisto (1)Toimeentulotuki (3)Toiminimi (1)Tonnistovero (1)Tontti (1)Torjunta-aine (2)Totopeli (1)Trafi ks. Transseksuaali (1)Tsekin tasavalta (1)Tulkkipalvelu (2)Tulli (9)Tullihallitus (1)Tullilaitos (3)Tulo- ja menoarvio ks. Talousarvio (3) Tulo- ja varallisuusvero (1)Tulotietojärjestelmä (1)Tulovero (25)Tulvavahinko (2)Tunnusmerkki (2)Tuomari (3)Tuomarinvala ja -vakuutus (1)Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano (6)Tuomioistuin (85)Tuomioistuinharjoittelu (2)Tuomiokunta ks. Tuomioistuin (85) Tuomiopiiri ks. Tuomioistuin (85) Tuomitun siirtäminen (1)Tuonti ks. Ulkomaankauppa (8) Tuontimaksu (1)Tuotantotuki (2)Tuoteturvallisuus (9)Tuotevastuu (1)Tuottavuuslautakunta (1)Tupakkatuote (2)Tupakkavero (1)Tupakointi (5)Tupakointiväline (1)Turkiseläintarhaus (3)Turvakotipalvelu (1)Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (2)Turvallisuusluokiteltu tieto (3)Turvallisuuspalvelu (2)Turvallisuusselvitys (2)Turvallisuussopimus (1)Turvapaikanhakija (2)Turvatarkastus (4)Turvatekniikan keskus (1)Turvatoimenpide ks. Rikoksen ehkäiseminen (5) Turvavarastointi (3)Turve (2)Tutkanpaljastin (1)Tutkijalautakunta (1)Tutkimus (7)Tutkimus- ja innovaationeuvosto (1)Tutkimuslaitos (6)Tutkintaryhmä (1)Tutkintavankeus (7)Tutkinto (14)Tuulivoima (1)Työ- ja elinkeinokeskus (1)Työ- ja elinkeinoministeriö (5)Työ- ja elinkeinotoimisto (1)Työaika (3)Työehtosopimus (5)Työeläke (4)Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (1)Työeläkekassa (1)Työeläkevakuutusmaksu (2)Työeläkevakuutusyhtiö (3)Työelämä (3)Työhallinto (1)Työkyvyttömyyseläkeläinen (1)Työllisyys (7)Työllisyysmääräraha (1)Työlupa (1)Työmarkkina-alue (5)Työmarkkinalaitos (1)Työmarkkinatuki (2)Työministeriö (3)Työnantajan eläkemaksu (1)Työnantajan kansaneläkemaksu (1)Työnantajan matalapalkkatuki (1)Työnantajan sairausvakuutusmaksu (1)Työnantajan sosiaaliturvamaksu (1)Työneuvosto (2)Työntekijä (5)Työntekijän eläke (9)Työntekijän työeläkemaksu (2)Työnvälitys (1)Työoikeus (1)Työriitojen sovittelu (3)Työsopimus (4)Työssäkäyntialue (3)Työsuhdekeksintö (2)Työsuojelu (9) ks. myös Työturvallisuus (16) Työsuojeluhallinto (2)Työsuojeluhenkilörekisteri (9)Työtapaturma (5)Työterveyshuolto (5)Työterveyslaitos (2)Työttömyysetuus (5)Työttömyyskassa (2)Työttömyyspäiväraha (1)Työttömyystuki ks. Työttömyysturva (7) Työttömyysturva (7)Työttömyysvakuutusmaksu (7)Työtuomioistuin (1)Työturvallisuus (16) ks. myös Työsuojelu (9) Työvoima- ja elinkeinokeskus (2)Työvoima- ja yrityspalvelu (2)Työvoiman liikkuvuus (1)Työvoiman vuokraus (2)Työvoimapalvelu (12)Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (1)Työvoimapolitiikka (1)Työvoimatoimisto (1)
Vaakuna (2)Vaali (5)Vaalipiiri (2)Vaalirahoitus (2)Vaarallinen aine (26)Vaarallinen jäte (1)Vaarallinen rikoksenuusija (2)Vaaratiedote (1)Vaatimustenmukaisuus (6)Vahingonkorvaus (12)Vaikeavammainen yrittäjä (1)Vakaaminen (1)Vakuutuksenvälittäjä (1)Vakuutus (5)Vakuutusedustus (1)Vakuutuskassa (2)Vakuutuslaitos (3)Vakuutusluokka (1)Vakuutusmaksu (1)Vakuutusmaksuvero (1)Vakuutusoikeus (3)Vakuutuspalvelut (2)Vakuutussopimus (2)Vakuutustarkastus (1)Vakuutusvalvontavirasto (3) ks. myös Finanssivalvonta (3) Vakuutusyhdistys (3)Vakuutusyhtiö (8)Vala (2)Valantehnyt kielenkääntäjä ks. Kielenkääntäjä (6) Valas (1)Valmismatka (3)Valmismatkaliike (4)Valmisteverotus (10)Valmiuslaki (2)Valtakunnan meriraja (1)Valtakunnanoikeus (1)Valtakunnansyyttäjänvirasto (1)Valtakunnanvoudinvirasto (1)Valtiokonttori (3)Valtion asuntorahasto (1)Valtion elokuvatarkastamo (2)Valtion eläke (6)Valtion eläkerahasto (2)Valtion erityisrahoitusyhtiö (3)Valtion hankinnat (1)Valtion kasvatuslaitos (1)Valtion kiinteistölaitos (2)Valtion kiinteistövarallisuus (1)Valtion koulukoti (1)Valtion lainananto (2)Valtion liikelaitos (4)Valtion maaomaisuus (1)Valtion maksuperustelaki (2)Valtion metsätalousosakeyhtiö (1)Valtion mielisairaala (1)Valtion oikeusaputoimisto (4)Valtion omaisuus (12)Valtion osakasvalta (1)Valtion paikallishallinto (1)Valtion palveluksessa oleva (1)Valtion perhe-eläke (4)Valtion rakennusurakka (1)Valtion rataverkko (1)Valtion riskipääomatuki (1)Valtion taidemuseo (2)Valtion takaus ks. Valtiontakuu (14) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (2)Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (2)Valtion talousarvio ks. Talousarvio (3) Valtion teknillinen tutkimuskeskus ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (5) Valtion televisio- ja radiorahasto (1)Valtion tietotekniset palvelut (2)Valtion toiminto (2)Valtion tuki (1)Valtion työntekijä (4)Valtion vesihuoltotyöt (1)Valtion vientitakuu (1)Valtion virasto ja laitos (52)Valtion virka ks. Virka (5) Valtion virka-ansiomerkki (1)Valtion virkaehtosopimus (2)Valtion virkamies ks. Virkamies (19) Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus (1)Valtionapu (112) ks. myös Eläintuki (2) Maataloustuki (31) Valtionavustus ks. Valtionapu (112) Valtioneuvosto (10)Valtioneuvoston kanslia (6)Valtionhallinnon tietohallinto (1)Valtionhallinto (1)Valtionosuus (5)Valtiontakuu (14)Valtiontakuukeskus (1)Valtiontakuurahasto (2)Valtiontalouden tarkastusvirasto (2)Valtiontilintarkastaja (3)Valtiontuki (1)Valtionyhtiö (2)Valtiovarainministeriö (4)Valtuuskunta (4)Valuutta (5)Valvira ks. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (1) Valvontarangaistus (2)Vammainen (7)Vammaistuki (2)Vangin valvonta (4)Vangin vapauttaminen (1)Vangitseminen (4)Vanhempainpäiväraha (1)Vanhempainvastuu (1)Vanhentuminen (1)Vankeinhoidon koulutuskeskus (2)Vankeinhoito (3)Vankeinhoitolaitos (1)Vankeus (8)Vankeusrangaistus (6)Vankila (4)Vapaa sivistystyö (2)Vapaakappale (2)Vapausrangaistus (3)Varainsiirto (1)Varainsiirtovero (2)Varallisuusoikeudellinen oikeustoimi (2)Varallisuusvero (4)Varhaiskasvatus (3)Varmuusvarastointi (1)Vartija (3)Vartioimisliike (2)Varusmies ks. Asevelvollisuus (15) Varustamoliikelaitos (2)Varustamotoiminta (2)Vedenalainen johto (1)Veikkaus (1)Veikkaus Oy (2)Vekseli (1)Velan maksu (1)Velan vanhentuminen (1)Velkajärjestelyrekisteri (1)Velkakirja (2)Velkaneuvonta (1)Velkasaneeraus (10)Velkojien maksunsaantijärjestys (4)Velvoitevarastointi (4)Vene (1)Veneliikenne (1)Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti (2)Veripalvelu (2)Veritutkimus (1)Verkkoinfrastruktuuri (1)Vero (68)Veroasteikko (5)Verohallinto (9)Verohallitus (1)Veroilmoitus (3)Veronhuojennus (9)Veronkanto (5)Veronlisäys (2)Verontilitys (5)Veronumero (1)Verotus (58)Verotusarvo (1)Verotusmenettely (4)Verotustiedon julkisuus (9)Verovapaus (8)Veroäyri (3)Vesi (1)Vesialue (1)Vesiensuojelu (12)Vesihuolto (6)Vesihuoltotoimenpide (1)Vesihuoltotyöt (1)Vesijättö (1)Vesikulkuneuvorekisteri (1)Vesikulkuväylien merkitseminen (1)Vesilaki (2)Vesiliikenne (23)Vesistöhanke (2)Vesistötoimenpide (2)Vesitalousasia ks. Vesilaki (2) Vesitilusjärjestely (1)Vienti ks. Ulkomaankauppa (8) Vientiluotto (1)Vientitakuu (4)Vientivalvonta (1)Vierasvelkapanttaus (2)Viestintähallinto (1)Viestintäpalvelu ks. Sähköinen viestintä (1) Vihkiminen (1)Vihkimisoikeusrekisteri (1)Viihdelaite (2)Viittomakieli (1)Viivekorko (2)Virallinen kääntäjä ks. Kielenkääntäjä (6) Virallinen lehti (1)Viranhaltija ks. Kunnallinen viranhaltija ja työntekijä (4) Virkamies (19) Viranomainen (6)Viranomaisen määräys ja ohje (3)Virasto ja laitos ks. Valtion virasto ja laitos (52) Viraston sinetti (3)Virka (5)Virka-alueen kielijako (1)Virka-ansiomerkki (1)Virka-apu (5)Virkaehtosopimus (4)Virkamatka (1)Virkamerkki (1)Virkamies (19)Virkapuku (1)Virkasopimus (2)Virkasyyte (3)Virkatehtävä (1)Virkavala ja -vakuutus (1)Viro (1)Virtuaalivaluutta (1)Virvoitusjuoma (1)Virvoitusjuomavero (1)Voimalaitos (2)VTT ks. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (5) Vuokra-asunto (4)Vuokra-asuntolaina (4)Vuokrahuoneistojen välitys (3)Vuokratalo (4)Vuokratalolaina (2)Vuokratyö (1)Vuokravene (1)Vuoksen vesistöalue (1)Vuoksi (1)Vuorotteluvapaa (1)Vuosiloma (4)Vuotos (1)Väestökirjanpito (2)Väestönsuoja (1)Väestörekisterikeskus (1)Väestötieto (5)Vähemmistövaltuutettu (2)Vähittäiskauppa (1)Väkiviina (1)Välimiesmenettely (1)Väliyhteisö (1)Väylämaksu (3)Väylävirasto (1)
Ydinenergia (2)Ydinvastuu (1)Yhdenvertaisuus (4)Yhdenvertaisuusvaltuutettu (1)Yhdistyneet Kansakunnat (2)Yhdistyneet kuningaskunnat (1) ks. myös Iso-Britannia (1) Yhdistys (5)Yhdistysrekisteri (1)Yhdyskunta (1)Yhdyskuntapalvelu (6)Yhteisalue (2)Yhteismetsä (4)Yhteisomistussuhde (1)Yhteistoiminta (5)Yhtiöomistus ks. Valtion yhtiöomistus ja omistajaohjaus (1) Yhtiövero (2)Yhtymä (1)Yksinoikeus (2)Yksityinen lukio (1)Yksityinen osakeyhtiö (1)Yksityinen sosiaalipalvelu (1)Yksityinen terveydenhuolto (2)Yksityinen tie (4)Yksityinen turvallisuuspalvelu (1)Yksityisetsivä (1)Yksityishenkilön velkajärjestely (5)Yksityisoikeudellinen vaatimus (2)Yksityisyyden suoja (3)Yleinen alue (2)Yleinen asiakirja (11)Yleinen asianajajayhdistys (1)Yleinen järjestys (1)Yleinen kokous (2)Yleinen oikeusapu (3)Yleinen syyttäjä (3)Yleinen tie (2)Yleinen vesialue (1)Yleishyödyllinen yhteisö (3)Yleisradio Oy (1)Yleisradiovero (1)Ylikuormamaksu (2)Yliopisto (9) ks. myös Korkeakoulu (11) Ylioppilaskunta (1)Ylioppilastutkinto (5)Ympäristöasiat (3)Ympäristöasioiden hallinta (3)Ympäristöhallinto (2)Ympäristökeskus (3)Ympäristölupamenettely (2)Ympäristölupavirasto (3)Ympäristömerkki (3)Ympäristöministeriö (4)Ympäristönsuojelu (22) ks. myös Ilmansuojelu (10) Luonnonsuojelu (23) Ympäristönsuojeluinvestointi (1)Ympäristöterveydenhuolto (1)Ympäristötuki (2)Ympäristövahinko (2)Ympäristövahinkovakuutus (3)Ympäristövaikutusten arviointi (5)Yrittäjä ks. Yritystoiminta (11) Yrittäjän eläke (4)Yrityksen saneeraus (4)Yritykset (2)Yritys- ja yhteisötieto (3)Yrityskauppa (1)Yrityskiinnitys (2)Yritysosto (1)Yrityssaneerausrekisteri (2)Yritystoiminta (11)Yritystuki (3)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.