Ajantasainen lainsäädäntö: 2021

7.10.2021/867
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
7.10.2021/866
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
23.9.2021/834
Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä
22.9.2021/833
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle
26.8.2021/803
Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa
26.8.2021/797
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
27.8.2021/784
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
19.8.2021/771
Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista
12.8.2021/767
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
13.8.2021/758
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028
13.8.2021/757
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 
13.8.2021/756
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
13.8.2021/753
Laki vanhusasiavaltuutetusta
15.7.2021/740
Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
15.7.2021/728
Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
15.7.2021/719
Laki lääkinnällisistä laitteista
15.7.2021/713
Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä
15.7.2021/712
Laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä
29.6.2021/682
Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta
29.6.2021/630
Laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä
29.6.2021/618
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
29.6.2021/617
Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta
29.6.2021/616
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
29.6.2021/615
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
29.6.2021/614
Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki
29.6.2021/613
Laki pelastustoimen järjestämisestä
29.6.2021/612
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
29.6.2021/611
Laki hyvinvointialueesta
18.6.2021/560
Laki ruokahallinnon tietovarannosta
4.6.2021/487
Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta
4.6.2021/473
Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä
3.6.2021/463
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta
27.5.2021/432
Laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta
20.5.2021/427
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
7.5.2021/393
Laki asumisoikeusasunnoista
9.4.2021/297
Elintarvikelaki
25.2.2021/162
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista
15.1.2021/82
Ajoneuvolaki
15.1.2021/76
Eläintautilaki
15.1.2021/73
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
15.1.2021/66
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan
14.1.2021/6
Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.