Ajantasainen lainsäädäntö: 2020

30.12.2020/1269
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (voimassa 1.3.2021-30.6.2023)
30.12.2020/1263
Rehulaki
30.12.2020/1262
Laki laajakaistarakentamisen tuesta
30.12.2020/1215
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (voimassa 1.8.2021 alkaen)
30.12.2020/1214
Oppivelvollisuuslaki (voimassa 1.8.2021 alkaen)
30.12.2020/1198
Laki Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä
30.12.2020/1197
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta (voimassa 1.1.2021-31.12.2023)
30.12.2020/1196
Laki konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta
16.12.2020/1177
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon
22.12.2020/1175
Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta (voimassa 1.1.2021-31.12.2021)
17.12.2020/1159
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä 
18.12.2020/1115
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
17.12.2020/1114
Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (voimassa 1.1.2021-31.12.2023)
22.12.2020/1105
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista
17.12.2020/1097
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
17.12.2020/1082
Laki esittävän taiteen edistämisestä (pääosin voimassa 1.1.2022 alkaen)
17.12.2020/1046
Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (voimassa 23.12.2020-31.05.2024)
17.12.2020/1018
Laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä
11.12.2020/955
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta (voimassa 1.1.2021 alkaen)
3.12.2020/935
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021–2022 (voimassa 1.1.2021-31.12.022)
27.11.2020/895
Laki jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta (voimassa 19.12.2020 alkaen)
27.11.2020/839
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (voimassa 1.12.2020-31.3.2022)
24.11.2020/827
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021 (voimassa 1.1.2021 alkaen)
13.11.2020/794
Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
13.11.2020/777
Autoverolaki (voimassa 1.1.2021 alkaen)
29.10.2020/733
Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (voimassa 11.11.2020 alkaen)
9.10.2020/687
Laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta (voimassa 12.10.2020-31.12.2020)
1.9.2020/654
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (voimassa 1.10.2020 alkaen)
21.8.2020/615
Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (voimassa 1.9.2020 alkaen)
6.8.2020/604
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta
9.7.2020/566
Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
25.6.2020/525
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (voimassa 1.1.2021 alkaen)
26.6.2020/523
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (voimassa 1.8.2020 alkaen)
11.6.2020/452
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (voimassa 1.9.2020 alkaen)
9.6.2020/425
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta (voimassa 1.7.2020 alkaen)
27.5.2020/388
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikeluettelosta
20.5.2020/379
Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä
20.5.2020/376
Valtioneuvoston asetus ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista
8.5.2020/355
Laki hyljetuotteiden kaupasta
23.4.2020/285
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta (voimassa 1.12.2020 alkaen)
7.2.2020/68
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä
30.1.2020/53
Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.