Seurattu SDK 766/2022 saakka.

23.11.2017/770

Valtioneuvoston asetus yhteispalvelun neuvottelukunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 10 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 247/2017:

1 §
Neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 20 muuta jäsentä. Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asettaessaan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta asetetaan valtiovarainministeriön esittelystä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen eroaa kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sen lisäksi, mitä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 10 a §:n 3 momentissa säädetään, neuvottelukunta:

1) tukee yhteispalvelutoiminnan yleistä suunnittelua, ohjausta, järjestämistä ja kehittämistä;

2) edistää digitalisaatiota ja sähköisen asioinnin käyttöä yhteispalvelutoiminnassa;

3) tekee ehdotuksia yhteispalvelussa hoidettavien asiakaspalvelujen palveluvalikoiman, asiakaspalveluprosessien ja järjestämisen kehittämiseksi;

4) seuraa yhteispalvelun asiointipisteverkoston kehitystä ja tekee ehdotuksia sen kehittämiseksi niin, että se vastaa asiakastarpeita ja palveluiden saatavuuden turvaamista;

5) tukee yhteispalvelun asiointipisteiden henkilöstön osaamisen kehittämistä niin, että se vastaa asiakastarpeita;

6) edistää yhteistyötä yhteispalvelutoimintaan liittyvien keskeisten toimijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä järjestää sidosryhmille suunnattuja yhteistyötilaisuuksia;

7) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön määräämät tehtävät.

3 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteuttamiseksi asettaa jaostoja. Neuvottelukunta voi lisäksi teettää erillisiä selvityksiä, jotka tukevat neuvottelukunnan toiminnan tavoitteita.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.