Seurattu SDK 766/2022 saakka.

13.12.2016/1126

Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain (953/2009) 11 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Rikosseuraamuslaitoksen vankiloissa valvonnan ja ohjauksen esimiestehtävissä sekä valvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat virkamiehet, joiden tehtävät edellyttävät tunnistamista vaatetuksen perusteella, ovat virantoimituksessa ollessaan velvollisia käyttämään virkapukua tai suojavaatetusta. Suojavaatetuksen tulee olla laitoksittain yhdenmukainen.

Rikosseuraamuslaitoksen muut kuin 1 momentissa tarkoitetut virkamiehet voivat käyttää tunnisteliiviä.

2 §

Vankilassa esimiestehtävissä toimivien Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten on huolehdittava siitä, että heidän alaisensa virkamiehet käyttävät virantoimituksessa tämän asetuksen mukaista, asianmukaisessa kunnossa olevaa virkapukua tai vankilan johtajan antaman luvan mukaista asiallista muuta vaatetusta tai suojavaatteita.

3 §

Virkapukuun kuuluvien asusteiden sekä niissä käytettävien tunnusten ja merkkien tulee olla tässä asetuksessa säädetyn mukaisia. Asusteiden tulee olla valmistettu Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön hyväksymistä kankaista, materiaaleista ja tarvikkeista ja niiden on oltava väreiltään keskushallintoyksikön hyväksymiä.

2 luku

Virka-asusteet

4 § (2.7.2019/900)

Rikosseuraamuslaitoksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten virkapukuun kuuluvat seuraavat vaatekappaleet:

1) kenttäpusero naisille ja miehille;

2) kenttähaalari naisille ja miehille;

3) päällystakki, jonka vuorina on irrotettava fleecepusero;

4) kenttähousut naisille ja miehille;

5) pitkähihainen virkapaita naisille ja miehille;

6) lyhythihainen virkapaita naisille ja miehille;

7) pitkähihainen poolopaita naisille ja miehille;

8) lyhythihainen, kauluksellinen trikoopaita naisille ja miehille;

9) kauluspaitapikee naisille ja miehille

10) villapaita naisille ja miehille;

11) varustevyö;

12) lippalakki;

13) pipo;

14) solmio.

3 luku

Virkapuvussa käytettävä nimikyltti ja tunnus

5 §

Rikosseuraamuslaitoksen virkapuvuissa käytettävä tunnus on ympyränmuotoinen ja sen keskellä on harmaalla pohjalla kaksi sinivalkoista avainta ristikkäin. Avaimia ympäröi keltainen ja vaaleansininen kapea kehä. Niiden ympärillä on leveä, tummansininen kehä, jonka ylemmässä puolikkaassa on kirjoitettuna suuraakkosin RIKOSSEURAAMUSLAITOS ja alemmassa puolikkaassa BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN. Näiden sanojen välissä on molemmin puolin Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvan merkki.

6 §

Virkapaidan, villapaidan, päällystakin, fleecepuseron, kenttäpuseron ja kenttähaalarin molempiin hihoihin, olkavarren kohdalle kiinnitetään kankainen merkki, johon on brodeerattu Rikosseuraamuslaitoksen tunnus, jonka halkaisija on 6,5 senttimetriä. Poolopaidan, lyhythihaisen kauluksellisen trikoopaidan ja kauluspaitapikeen olkavarren kohdalle on painatettu Rikosseuraamuslaitoksen tunnus, jonka halkaisija on 6,5 senttimetriä. Virkapaidan, villapaidan, päällystakin, fleecepuseron, kenttäpuseron, kenttähaalarin, poolopaidan, lyhythihaisen kauluksellisen trikoopaidan ja kauluspaitapikeen etuosan vasemmalle puolelle kiinnitetään kankainen, tummansinipohjainen nimikyltti, jonka yläriville on brodeerattu virkamiehen virkanimike ja alariville etunimen etukirjain ja sukunimi. Etuosan oikealle puolelle kiinnitetään kankainen, tummansinipohjainen kyltti, johon on brodeerattu sen yksikön nimi, jossa virkamies työskentelee. Lisäksi päällystakin, fleecepuseron, kenttäpuseron ja kenttähaalarin selässä on brodeerattu teksti RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN. (2.7.2019/900)

Lippalakin ja pipon etuosassa on brodeerattuna teksti RISE.

Suojavaatetuksen, erityisvaatetuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen antaman määräyksen tai vankilan johtajan luvan nojalla käytettävän muun asun yhteydessä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön hyväksymää irrallista nimikilpeä.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

7 §

Virkamiesten henkilökohtaisessa käytössä olevan suojavaatetuksen lisäksi tulee kullakin työpaikalla olla yhteisessä käytössä oleva suojavaatetus.

8 §

Määräaikaisessa virkasuhteessa Rikosseuraamuslaitokseen olevalle henkilölle voidaan antaa lainaksi virkapuku.

9 §

Rikosseuraamuslaitokseen virkasuhteessa oleva saa toimiessaan virkavapaallaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) mukaisissa palvelutehtävissä käyttää Rikosseuraamuslaitoksen virkapukua.

10 §

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö antaa määräyksiä virkapukujen hankinnasta ja käytöstä poistettavien virkapukujen hävittämisestä.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annettu oikeusministeriön asetus (577/2010).

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista virkapukumallistoa voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 2018 tässä asetuksessa säädetyn virkapukumalliston ohella.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.7.2019/900:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.