Seurattu SDK 761/2022 saakka.

10.3.2016/162

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten on tutkimus- ja innovaationeuvosto.

2 §
Neuvoston tehtävät

Neuvoston tehtävänä on:

1) tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa;

2) seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

3 § (8.8.2019/904)
Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä kolme valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää työ- ja elinkeinoministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa kuultuaan hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvosto ja sen puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, voivat kutsua asiantuntijoita neuvoston työn tueksi.

4 § (8.8.2019/904)
Neuvoston toiminta

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hyväksyy neuvoston kokouksen asialistan. Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintaa valmistellaan valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Akatemian ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin edustajista koostuvassa ryhmässä, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Valmisteluryhmä vastaa neuvoston kokousten, kokousasiakirjojen ja muun materiaalin valmistelusta. Valmisteluryhmä toimii vuorovaikutuksessa muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.

5 §
Palkkiot

Neuvoston toimintaan liittyvien kokouspalkkioiden suuruuden päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan tutkimus- ja innovaationeuvostosta annettu valtioneuvoston asetus (1043/2008).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.4.2018/226:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

8.8.2019/904:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.