Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.12.2015/1737

Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain (1635/2015) 17 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Vankiterveydenhuollon yksikön johtokunnasta ja sen tehtävistä, henkilöstöstä sekä johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja palvelussuhteeseen ottamisesta.

2 §
Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on:

1) kehittää Vankiterveydenhuollon yksikön toimintaa sekä tehdä aloitteita yksikön tuloksellisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi;

2) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön työjärjestys;

3) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön kehittämisohjelma;

4) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus;

5) seurata Vankiterveydenhuollon yksikölle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista;

6) käsitellä muut Vankiterveydenhuollon yksikön toiminnan kannalta laajakantoiset ja olennaiset sekä taloudellisesti merkittävät asiat.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan toimielimiä johtokunnalle kuuluvien tehtävien suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

3 §
Johtavien virkamiesten nimittäminen

Vankiterveydenhuollon johtajan sekä avohoidosta ja laitoshoidosta vastaavat ylilääkärit nimittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4 §
Johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Vankiterveydenhuollon johtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto, hallinnolliset taidot, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Avohoidosta vastaavan ylilääkärin ja laitoshoidosta vastaavien ylilääkärien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §
Henkilöstö

Vankiterveydenhuollon yksikössä voi olla virka- ja työsopimussuhteisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä muuta tarvittavaa henkilöstöä. Virkaan tai tehtävään hakeutuvasta tai koulutukseen otettavasta tehdään turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen turvallisuusselvitys.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.